• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0450, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5759137
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Ett års vikariat som lege i etat med et givende samfunnsoppdrag

Offentlig forvaltning

Velferdsetaten i Oslo kommune bistår bydelene på rusfeltet med forebyggende arbeid og tilbyr ca. 500 byomfattende rusinstitusjonsplasser på flere omsorgsnivå. Vi tilbyr også lavterskel og skadereduserende helsehjelp via flere ulike dagtilbud og oppfølgingstjenester som brukerrom, feltpleie, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av hepatitt C, RusFACT og arbeidsrettet rusbehandling. I tillegg har Velferdsetaten et overordnet ansvar for det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo kommune.

Som lege i Ambulerende helseteam i Velferdsetaten vil du yte helsehjelp til pasienter med store og sammensatte helseplager. Du vil inngå i et legeteam bestående av 3 leger. Legene bistår ulike rustiltak og -institusjoner i Velferdsetaten med legetjenester og man alternerer mellom ulike tiltak gjennom uken. Legene samarbeider tett med resten av Ambulerende helseteam, samt med lege, helsepersonell og sosialfaglig ansatte på tiltakene de bistår.

Ambulerende helseteam består ellers av 7 sykepleiere som bistår institusjoner i Velferdsetaten med helsefaglig oppfølging, og en lavterskel hepatitt C-klinikk. Den utlyste stillingen vil være underlagt sykepleier og leder av Ambulerende helseteam.

Vi søker nå etter en vikar for en 100% legestilling i forbindelse med avvikling av permisjon. Tiltredelse er snarest og senest 01.09.24, med varighet til og med 31.08.2025. Det er mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker primært deg som kan starte/er i spesialisering i allmennmedisin. Leger med fullført spesialisering innen allmennmedisin, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri kan også vurderes til stillingen
 • Dokumentasjon på godkjent LIS1
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Erfaring fra allmennmedisinsk arbeid, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri er en fordel.
 • Kjennskap til arbeid innenfor rusfeltet er en fordel
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Vi søker deg som:

 • Er engasjert og motivert for arbeid med pasientgruppen
 • Har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne og motivasjon til å jobbe godt i et tverrfaglig miljø
 • Trives med å jobbe selvstendig som lege
 • Er fleksibel og trives med en uforutsigbar arbeidsdag og ambulerende virksomhet
 • Evner å stå i utfordrende og uforutsette situasjoner
 • Evner å møte mennesker i krise
 • God forståelse for egen rolle og rammer i kommunalt rusarbeid

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og tverrfaglig arbeidsmiljø innen et spennende fagfelt
 • Rusfeltet er i stadig endring og du får muligheten til å delta i forming og styrking av det helsefaglige tilbudet til pasientgruppen
 • En arbeidsplass med engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Dagstilling med fleksitidsordning, fri helger og røde dager.
 • Arbeidet gir tellende tjeneste for spesialisering innen allmennmedisin. Det er mulighet for å inngå ALIS-avtale.
 • Gode tjenestepensjons- lån og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Stillingen lønnes som Lege I i lønnstrinn 57 i Oslo kommunes regulativ (kr. 898.000,-  pr. år under forutsetning av at forhandlingsresultatet blir formelt godkjent). Personlig avlønning kan vurderes hos særlig kvalifiserte søkere

Vi ser frem til å høre fra deg.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0450, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5759137
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune