Ett års vikariat som lege i 100% stilling på Stavanger legevakt

Stavanger Kommune

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider. Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt i Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

Arbeidsoppgaver:

 • 100% stilling i 3-delt turnus.
 • Arbeidsoppgaver består av ordinært legevaktsarbeid.
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykninger og sykebesøk.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Kandidater med erfaring fra legevakt og utrykningskompetanse ved legevaktbil vil bli prioritert.
 • Søker må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du  er robust og håndterer uforutsette situasjoner.  

Vi tilbyr:

 • Ett års vikariat med ønske om snarlig oppstart
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Legespesialist
 • Lønn fastsettes i henhold til gjeldende tariffavtale.