Detaljer

 • Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3336829
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune

Etatsleder oppvekst og kultur

Stillingen som etatsleder for oppvekst og kultur omfatter ansvar for: 3 barnehager, 3 skoler, bibliotek og kultur. Enhetene utgjør totalt ca. 140 årsverk med en driftsramme på ca.110 mill.  Etaten er per i dag inndelt i 8 enheter.

Følgende interkommunale samarbeid er også under etatsleders ansvarsområder: barneverntjenesten, PPT, kulturskole og voksenopplæring. I regionen er det et nettverk for etatsledere/kommunalsjefer innen oppvekst. 

Stillingen byr på fleksibilitet og stort handlingsrom. Du gis mulighet til å bidra i utformingen av morgendagens oppvekstsektor.
Etatsleder rapporterer til rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver
Etatsleder har overordnet ansvar for å lede og følge opp utviklingen av etatens tjenestetilbud og arbeids- og fagmiljø. Ansvaret for etatens helhetlige budsjett - og økonomiforvaltning ligger til stillingen. Arbeidet med oppvekstplan er startet opp og vil bli en viktig oppgave fremover. 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, på minimum bachelor nivå, innen pedagogikk
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ledererfaring og resultater vil kunne erstatte utdanning
 • Kjennskap til kommunal virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra ett eller flere av sektorens fagfelt er ønskelig
 • Det vil være en styrke med ledererfaring fra lignende stilling
Personlige egenskaper
 • Beslutningsdyktig og resultatorientert
 • God økonomi- og budsjettforståelse
 • Evne til å skape tillit og engasjement
 • God relasjonsbygger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikative evner
 • God samarbeids- og formidlingsevner
 • Utviklings- og løsningorientert med evne til å prioritere
 • Evne til strategisk tenkning
 • Evne til å se helhet
 • Endring- og omstillingskompetanse
 • Tydelig og synlig leder som evner å gjennomføre nødvendige endringer
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale  

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.