IT-tekniker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

NSM har et av Norges største sikkerhetsmiljøer innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne brukere. NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet. Vi søker derfor etter en allsidig IT-tekniker som kan bidra i drift, brukerstøtte, videreutvikling og modernisering av NSMs IT-portefølje.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med brukerstøtte for relevante applikasjoner, plattformer og klient-tjenester, samt eventuell opplæring av brukere
 • Bistå med klientutrulling og tilhørende support
 • Bidra til videreutvikling av eksisterende systemer og plattformer, samt migrering av applikasjoner over til nye plattformer for intern og ekstern drift
 • Være en viktig bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av systemdokumentasjon og rutiner
 • Bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner o.l. ved oppdatering eller endring i systemene samt nær dialog med NSM Sikkerhetsledelse
 • Effektuering og veiledning i forbindelse innkjøp av IKT-utstyr og programvarelisenser
 • Kommunikasjon og samarbeid med sentrale fagmiljøer, ressurspersoner, brukere og tjeneste-, applikasjons- og plattformleverandører
 • Delta i, planlegge og teste oppdateringer av nye versjoner
 • Feilretting/saksløsning inkludert oppfølging av underleverandører
 • Generelle oppgaver tilhørende IT-seksjonen

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen IKT, bachelor eller minimum avsluttet fagutdanning fra VGS. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Dokumentert erfaring fra IT-drift-/brukerstøtte.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God teknologiforståelse og kjennskap til drift og utvikling.
 • Fordel med erfaring fra moderne verktøy og plattformer som skybaserte tjenester

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og serviceinnstilt. Du bør videre ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og handlekraftig. Du har også god evne til å forstå rollen din i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar når du ser det er nødvendig. Er du i tillegg initiativrik, motiveres av en utfordring og evner å bygge tillit, ser vi frem til å høre fra deg.

NSM er inne i en fase med høy endringstakt, og fleksibilitet og vilje til å gi en ekstra hånd er viktig for oss.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Svært gode utviklingsmuligheter innenfor IKT-området generelt og IKT-sikkerhet spesielt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Arbeidssted er for tiden Kolsås, men noe arbeid på NSMs lokasjoner i Sandvika og Oslo må forventes.

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør (SKO 1085/1087), og lønnes i spennet lønnstrinn 50 - 75, tilsvarende kr. 461 300,- til 715 900,- avhengig av kvalifikasjoner. For stilling som overingeniør er det krav om master og minst tre års erfaring, alternativt kan minst fem års relevant erfaring erstatte kravet om formell utdannelse. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn avtales. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju