Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ergoterapeut, vikariat 100 % 

Offentlig forvaltning

Vi har ledig vikariat for ergoterapeut fra 02.09.24 - 30.06.24. Det kan være mulighet for forlengelse.

Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske sykdommer, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Stillingen er for tiden organisert under Avdeling for funksjonsvurdering.

Avdeling for funksjonsvurdering tilbyr korte kontroll og funksjonsvurderingsopphold rettet mot avgrensede problemstillinger for personer med nevrologiske sykdommer og skader inkludert personer med hypermobile tilstander. Avdelingen har i tillegg gruppeopphold for voksne personer med CP og for personer med hypermobilitetstilstand. Avdelingen har 20 senger, samt poliklinisk vurdering og oppfølging. Avdelingen er i endring der tilbud som i dag gis som et inneliggende tilbud vil gjøres om til polikliniske tilbud.

Arbeidet i avdelingen fordrer høy grad av tverrfaglig samarbeid både i behandling og vurdering av pasienter med sammensatte problemstillinger og behov.

Vi søker etter en engasjert medarbeider som liker faglige utfordringer og har gode samarbeidsevner. Du må være fleksibel og kunne arbeide selvstendig og effektivt. Du er opptatt av å holde høy faglig standard og aktivt bidra med å utvikle kvalitet på det tverrfaglige tilbudet. Vi vil vektlegge personlige egenskaper og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. 

Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram hvor du tilegner deg en spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering som kan benyttes på tvers av klinikkens avdelinger.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a .

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/Oslo med offentlig transport, og cirka 25 minutter til Lysaker. 

Attester og vitnemål legges ved søknaden. Ved interne ansettelser/rokkeringer kan andre stillinger bli ledig. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Arbeid med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra vurdering av komplekse problemstillinger er et fortrinn 
 • Det er ønskelig med erfaring og kompetanse på håndfunksjon og spastisitet
 • Det er ønskelig å ha erfaring i arbeid med pasienter med ulike nevrologiske sykdommer /skader 
 • Arbeidserfaring med personer med hypermobilitets tilstand vektlegges
 • Førerkort er et krav
 • Det er ønskelig med kompetanse og interesse for teknologi

Personlige egenskaper:

 • Du kan identifisere deg med sykehusets verdier: Profesjonalitet, engasjement og glede
 • Trives med å jobbe i et miljø med høyt arbeidstempo og kan prioritere arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel
 • Selvstendig og trygg i rollen som ergoterapeut
 • Målrettet og innovativ
 • Erfaring med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Introduksjons- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Meget gunstig offentlig pensjonsordning i PKH, gruppelivs- og fritidsulykkesforsikring