• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2322, RIDABU
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5203039
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune
Ledig stilling

Hamar kommune

Ergoterapeut / spesialergoterapeut vikariater i 50% og 100 % stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Team Rehabilitering og Mottak i Tjenester til hjemmeboende har ledig vikariat for ergoterapeut/spesialergoterapeut. 

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.
Team Rehabilitering yter tjenester til hjemmeboende voksne og eldre.  Fagområdet enheten representerer er en viktig bidragsyter inn i arbeidet med å dreie faglig fokus i tjenestene til tidlig innsats og økt egenmestring.  Team Rehab har også mottaksfunksjon i hjemmetjenesten, og dagrehabilitering på Finsalsenteret.

Enheten for rehabilitering er tverrfaglig sammensatt og skal bidra med tverrfaglig kartlegging og oppfølging hos voksne og eldre som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.

Med utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og mål, skal innsats som iverksettes være kunnskapsbasert, målrettet og godt koordinert.  Dette for å muliggjøre best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i meningsfulle aktiviteter i hverdagen.  Tjenestene som enhetens ansatte skal yte, skal hovedsakelig foregå i brukers eget hjem og drives i tett samarbeid med pårørende og andre tjenesteytere.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Ønskelig med erfaring fra rehabilitering/ kommunehelsetjeneste
 • Har faglig engasjement og motivasjon for å bidra til ergoterapifaglig utvikling i tjenesten og for møte dagens og morgensdagens utfordringer innen helse- og omsorgstjenesten
 • Har evne og vilje til å arbeide selvstendig og tverrfaglig
 • Ha gode kommunikasjons- og veiledningsevner
 • Kompetanse i og erfaring fra tverrfaglig samarbeid, pasient - og pårørende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B.
 • Før tiltredelse må politiattest j-f- Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 annet ledd forevises.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper vektlegges
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvarsbevisst og strukturert.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Lønn etter sentrale avtaler.
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet.
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse.
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MSRA-status på eget skjema som vedlegges tilbud som stilling.
 

 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2322, RIDABU
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5203039
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune