• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235926
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Ergoterapeut/Miljøterapeut

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.

Råstøl bofellesskap holder til i Harald Sæverudsveg et steinkast fra Siljustølen hvor man har muligheter for å kunne gå på tur og nyte nærområdet. Bybanen har holdeplass på Råstølen, bare 5 minutters gange fra bofellesskapet, bybanestoppet er stoppet rett etter Lagunen kjøpesenter. Bybanen har hyppige avganger, noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb med kollektivtilbud også i helgene.

Råstølen bofellesskap  yter heldøgns omsorgstjenester til 8 personer med ulikt bistandsbehov fra 24 - 57 år. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9.

Arbeidsoppgavene i bofellesskapet er varierte og utfordrende, og vi fokuserer på tverrfaglig tilnærming og samarbeid.
Stillingen vi nå har ledig er en miljøterapeut stilling, i denne ønsker vi en Ergoterapeut som brenner for å jobbe med utviklingshemmede, men samtidig jobbe med hjelpemidler.

Vi søker etter deg som er ergoterapeut med erfaring innen formidling av hjelpemidler, kjennskap til NAV og Hjelpemiddelsentralens systemer og regelverk, vi ønsker også at du har erfaring innen miljøarbeid med fokus på hverdagsaktiviteter, ADL med mer. 

Du må være engasjert i brukergruppen, samt kunne vise til at du håndterer krevende situasjoner over tid.

Vårt fokus er å sørge for at beboerne har trygge rammer. Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt.

Hos oss skal hver enkelt beboer få mulighet til å leve og bo selvstendig, samt ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for hjelpemidler ved bofellesslaået, råd og veiledning til kollegaer.     
 • Miljøterapeutiskarbeid                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Aktivisering, stimulering, samt praktisk hjelp og bistand til tjenestemottakere.                                                                                                                                                         
 • Kontakt og samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.
 • Være en del av et team, ha kontaktpersonansvar, veiledningsansvar og utføre andre oppgaver delegert fra avdelingsleder.
 • Delta i transporttjenesten, kunne ta klasse D1 sertifikat og kjøre store biler.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskoleutdanning innen ergoterapi                                                                                                                                                                                                                   
 • Kunnskap om tilrettelegging og  tilpasning av hjelpemidler                                                                                                                                                                                        
 • Kjennskap og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede
 • Erfaring, og kunne arbeide med multifunksjonshemmede og utfordrende atferd
 • It – kompetanse, kunne bruke kommunes fagsystemer
 • God kjennskap til Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Kunne utforme vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Sertifikat klasse B
 • Må være svømmedyktig og være villig til å delta i bassengaktivitet.
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått språktest eller B2 test på mellomnivå.                                         
 • Positiv og motivert for varierte oppgaver på dagsenteret og på timeavlastningen. 
 • Politiattest er påkrevd

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å reflektere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og evne til nytenkning
 • Engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Du må like å arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Grunnlønn fra kr 423 500 til kr 523 100, avhengig av godkjent ansiennitet
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235926
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune