Detaljer


Ergoterapeut med snarlig tiltredelse

Er du en faglig sterk og løsningsorientert ergoterapeut og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Ved Enhet for klinisk støtte – Klinisk ernæring, Logopedi, Ergoterapi har vi nå ledig et svangerskapsvikariat for:

Ergoterapeut i 100 % stilling fra februar/mars 2021 og ut året, med mulighet for forlengelse.

Stillingen betjener akuttmedisinske sengeposter, med vekt på geriatri og hjerneslag.
Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og god samhandling med bydelene.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:
• Funksjonsvurdering av pasienter med fokus på vurdering av aktivitet, deltagelse og kognisjon gjennom aktivitetsobservasjoner, samtale og kognitiv testing. Funksjonsvurderingen er et ledd av den tverrfaglig vurderingen ved postene.
• Internundervisning til kollegaer internt i faggruppen og på sengepostene
• Veiledning av ergoterapistudenter kan bli aktuelt
• Poliklinisk arbeid innen slag og geriatri kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som ergoterapeut
• Arbeidserfaring fra relevante fagområder
• Erfaring med/interesse for hjerneslag og geriatri
• Erfaring med kognitive screeninger er en fordel
• God pedagogisk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
• Engasjert, med pågangsmot og evne til å se muligheter
• Strukturert og effektiv
• Faglig sterk
• Fleksibel og løsningsorientert
• Kunne samarbeide og kommunisere godt med pasienter, kollegaer og andre faggrupper
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig og personlig utvikling
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger