Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  15.07.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  ErgoterapeutErgoterapeut/koordinerende enhet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Arbeidserfaring:
  Erfaring fra hjelpemiddelformidling og boligtilrettelegging foretrekkes
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1831358
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut/koordinerende enhet, id 450

Ergoterapeut/koordinerende enhet, id 450

Fast100 % stilling som ergoterapeut er ledig fra 05.08.19.

Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordreisa kommune. Fysikalsk avdeling består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinerende enhet og sekretær.

50% av stillingen utgjør koordinerende enhet.

Ergoterapeut/koordinerende enhet vil jobbe sammen med kommunale fysioterapeuter med en tverrfaglig tilnærming for å tilby en helhetlig tjeneste med brukeren i sentrum.

Funksjonene til koordinerende enhet vil være å sikre at brukere mednedsatt funksjonsnivå får gode overganger i kommunens instanser. Koordinerende enhet skal være en informasjonskanal oghar overordnet ansvar for individuell plan og koordinator for ansvarsgruppe.

Det innebærer:

 • motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
 • utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • oppnevning av koordinator
 • kompetanseheving om individuell plan og koordinator
 • opplæring og veiledning av koordinatorer
 • revidering av individuell plan (IP)
 • følge opp og kvalitetssikre bruken av IP
 • sikring av brukernes medvirkning til egen IP

Koordinator vil i hovedsak arbeide på systemnivå.Det vil også bli oppgaver knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Hovedvekten av arbeidet som ergoterapeut vil være rettet mot funksjonshemmede barn og voksne, men også eldre og hjemmeboende brukere med behov for hjelpemidler og boligtilrettelegging. Konkrete arbeidsoppgaver er kartlegging, søknadsutforming, tilpasning, veiledning og oppfølging/integrering av hjelpemidler i hverdagen. Arbeidet vil innebære nær kontakt med brukere og pårørende på ulike arenaer, samt tverrfaglig arbeid i ansvarsgrupper og arbeid med individuell plan. Dette omfatter internt samarbeid innad i tjenestene og også nært samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og aktuelle hjelpemiddelleverandører.

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • erfaring fra hjelpemiddelformidling og boligtilrettelegging foretrekkes
 • kjennskap til gjeldende regelverk og prosedyrer for hjelpemiddelsøking er en fordel

Vi søker deg som:

 • har evner tilå arbeide selvstendig
 • har evne til samarbeid i team
 • er opptatt av utvikling
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har interesse forhjelpemiddelarbeid og tilrettelegging av omgivelser i et livsløpsperspektiv
 • har gode kommunikasjonsevner mot brukere, pårørende og samarbeidende personell
 • har gode veiledningsevner
 • har evne til helhetlig tenking ift brukernes behov og måloppnåelse

Nordreisa kommune kan tilby:

 • lønn etter tariff og start på 8 års ansiennitet
 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • variert arbeid med mange faglige utfordringer
 • fleksitidsordning
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se

http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og førerkort klasse B.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

Søknadsfrist: 15.07.19. Søkere bes oppgi id.nr og referanse

Kontaktinformasjon: Leder for fysikalsk avdeling; Angela Sodefjed, tlf.: 77588190/ 98871436. Epost: angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingenelektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopierav attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9151 Storslett.