Ergoterapeut i kommunehelsetjenesten

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm kommune leter etter deg som har lyst til  å jobbe med varierte og spennende arbeidsoppgaver, og som ønsker å være med å utvikle ergoterapitjenesten for voksne.

Vi har ledig fast 100% stilling som ergoterapeut. Stillingen er organisert i avdeling forebygging og rehabilitering, og er tilknyttet seksjon forebygging som består av 22,8 årsverk fordelt på ergoterapeuter, fysioterapeuter, Hjelpemiddeltjeneste og Friskliv. Vi har et stort fagmiljø, og bred kompetanse innen forebygging, rehabilitering og læring og mestring.

Arbeidsoppgaver:

 • Ergoterapeutisk kartlegging av bruker fortrinnsvis i brukers hjem
 • Funksjonsvurderinger
 • Vurdering, bestilling og tilpasning av tekniske hjelpemidler
 • ADL – vurderinger og trening 
 • Bistå med aktivitetstilpasning
 • Utføre ergoterapioppgaver og prosedyrer i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med andre instanser i kommunen
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Veilede andre yrkesgrupper, brukere og pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ergoterapeut
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten ønskes
 • Erfaring i arbeid med voksne brukere
 • Godkjent bestiller av hjelpemidler og godkjenningskurs for elektrisk rullestol
 • Erfaring med hjelpemiddelformidling
 • God formidlingsevne - både skriftlig og muntlig (Norsk)
 • Erfaring med Gerica ønskes
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig  
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Godt humør
 • Ønske om å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et levende og stort fagmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Leasingbiler
 • Arbeidstøy
 • Fleksitid
 • Lønn etter HTA