• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919326
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Ergoterapeut i demensteam

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for Hjemmetjenester i bydel Alna
består av:

3 avdelinger for hjemmesykepleie (Nord, Midtre og Sør)
Avdeling for praktisk bistand
Avdeling for mottak og forvaltning
Avdeling for avklaring og rehabilitering

Avdeling for Fag og Utvikling.

Ambulerende rehabiliteringsteam
Furuset og Haugerud seniorsenter


Vi har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til våre innbyggere slik at de skal være mest mulig selvhjulpne for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Avdeling for fag og utvikling består av demensteam, kreftteam, velferdsteknologiteam, gericakoordinator, friskliv og fagutviklingssykepleier.

Arbeidsoppgaver:

Initiere, koordinere, utvikle og gjennomføre tiltak innen kvalitets- og forbedrings arbeide i tråd med enhetens og bydelens overordnede mål, planer og føringer

Oppfølging av personer med demens, kartlegge/utredning i brukerens hjem evt. under korttidsopphold/rehabiliteringsopphold i samarbeid med fastlege og etter ønske fra spesial helsetjenesten, oppfølging/re-testing av brukere etter 6 mnd og/eller etter ønske fra fastlege, kartlegging av behov for hjelpemidler og søke om hjelpemidler

 

Ansvarlig for implementering av velferdsteknologi for personer med demens

Oppdatering av ADL og IPLOS

Utarbeide årsplaner, føre statistikk over antall henvendelser, utredninger m.m.

Kontaktperson for fastlegene

Delta i bydelens demensteam og være bydelens representant i demensnettverk

Kompetanseheving av ansatte og gi veiledning, opplæring og informasjon til tjenestemottakere, pårørende, studenter, andre medarbeidere og samarbeidspartnere

Undervisning på seniorsentre, dagsentrene eller der det er behov

Ansvarlig for å etablere, drive og utvikle lavterskeltilbud/dagaktiviteter for personer med demens i bydelen

Ansvar for å søke eksterne midler og igangsette opplæringstiltak i enheten

Utføre oppgaver som er delegert fra nærmeste overordnet

Veilede bruker og pårørende i tiltak som fremmer mestring i eget hjem og være en støttefunksjon for pårørende

Kvalifikasjoner:

Ergoterapeut med autorisasjon

Videreutdanning i demens eller annen relevant utdanning

Det er ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten, demensteam og relevant arbeidserfaring med strukturert og planmessig koordinering av kvalitet og kompetansehevingsarbeid

Det er en fordel med kompetanse innenfor kap. 4A og utarbeidelse av tvangsvedtak

Erfaring med kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens 

Erfaring med vurdering og veiledning av brukere med demens/ kognitiv svikt og deres pårørende i eget hjem

Erfaring med pårørendesamtaler og pårørende skole                          

Mål og resultatorientert med evne til helhetstenkning og stor gjennomføringsevne

Kompetanse og innsikt i velferdsteknologi og kartlegging og bestilling av hjelpemidler til brukergruppene

Krav om politiattest 

Utenlandske søkere utdannet utenfor Norge, Sverige og Danmark må legge ved bevis på norsknivå C1. Som godkjent dokumentasjon gjelder resultat Godt bestått på Bergenstest.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig og i team, evne til å tenke nytt og utradisjonelt, evne til å motivere ansatte og samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere samt være en positiv kultur og holdningsbærer.

Liker og har interesse for arbeide med personer med demens

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

En spennende stilling i en bydel som byr på utfordringer og gode muligheter til å drive utviklingsarbeid/nybrottsarbeid.

Engasjerte og dyktige medarbeidere. 

Fleksibel arbeidstid.

Lønnstrinn 43 (601 700kr)

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919326
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune