• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0664, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4975076
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Ergoterapeut I

Offentlig forvaltning

Enhet for Hjemmetjenester i bydel Alna består av:
6 avdelinger for hjemmesykepleie (Furuset, Ellingsrud, Haugerud, Lindeberg, Hellerud og Teisen)
Avdeling for praktisk bistand
Avdeling for mottak og forvaltning
Avdeling for avklaring og rehabilitering
Furuset og Haugerud seniorsenter
Avdeling for Stab og Utvikling.

Bydelen har utviklet en strategi og har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til våre innbyggere slik at de skal være mest mulig selvhjulpne for å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Avdeling for avklaring og rehabilitering inneholder ergo- og fysioterapitjenester for voksne, hverdagsrehabilitering, avklaringsteam og ambulerende rehabiliteringsteam-ART- et samarbeid med bydel Grorud . Avdelingen er tverrfaglig sammensatt av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og hjemmetrenere.  

Vi har nå ledig et vikariat i 100% stilling som ergoterapeut i vårt ambulerende rehabiliteringsteam - ART. 
Stillingen er ledig 01.05.23-29.02.24. 

Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens rehabiliteringstilbud?
Bydel Alna og Grorud er i en spennende samarbeidsprosess med tjenesteutvikling til innbyggerne. Ambulerende rehabiliteringsteam skal jobbe på tvers av bydelene i samarbeid med eksisterende tjenester. Formålet er å sikre likeverdige og mer forutsigbare tjenester for innbyggerne, mer helhetlige rehabiliteringsforløp og sømløse overganger mellom spesialisthelsetjeneste, helsehus og innbyggerens eget hjem. Ambulerende rehabiliteringsteam skal i en periode foreta en helhetlig kartlegging og oppfølging av innbyggerens ressurser og behov. Sammen med innbygger og pårørende iverksettes og koordineres løsninger som fremmer mestring og deltagelse i eget liv best mulig ut fra brukers forutsetninger. Dette innebærer veiledning av innbygger, pårørende og samarbeidspartnere, koordinering av tjenester og utstrakt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og eksisterende tjenester. Aktuelle oppgaver vil være opptrening/ intensiv rehabilitering med bruker der bruker oppholder seg samt praktisk tilrettelegging i hjemmet. Teamet har ansvar for oppfølging og eller igangsetting av IP- individuell plan ved behov. Teamet har høy grad av fleksibilitet og beveger seg på tvers av bydelene. Fokus vil være der bruker er. Ambulerende rehabiliteringsteam består av sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Ambulerende rehabiliteringsteam er for tiden lokalisert på Solvang helsehus.

Arbeidsoppgaver:

-Bidra til videreutvikling og faglig utforming av ambulerende team. 

-Samarbeide med bruker om et forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud.

-Kommunikasjon med bruker og pårørende.

-Planlegge og gjennomføre funksjonsvurderinger, tverrfaglige kartlegginger samt iverksetting av tiltak med hensyn til brukers daglig liv, bolig, arbeid og nærmiljø.

-Gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig målrettede tiltak.

-Direkte samarbeid med bruker i situasjoner rundt overganger fra spesialisthelsetjeneste, helsehus og andre institusjoner til hjemmet.

-Bistå bruker i søknad om kompenserende hjelpemidler.

-Koordinatoransvar for brukers tjenester, samt utarbeidelse av individuell rehabiliteringsplan.

-Utstrakt samarbeid med kolleger i spesialisthelsetjeneste, helsehus, NAV og bydel. Samt bidra med kompetanseoverføring mellom de ulike instansene.

-Gi veiledning, opplæring og informasjon til bruker, pårørende, studenter, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

-Ergoterapeut med norsk autorisasjon

-Krav om norsk ferdigheter tilsvarende B2 både skriftlig og muntlig.

-Førerkort klasse B.

Ønskelig med

-Erfaring innen rehabilitering i bydel, kommune og/ eller spesialisthelsetjenesten. 

-Kjennskap til å bistå bruker med å finne motivasjon, for eksempel gjennom bruk av motiverende intervju eller andre helsepedagogiske metoder. 

-Erfaring innen et eller flere av følgende felt: Nevrologi, multitraume, psykisk helse, kognitiv eller somatisk rehabilitering, smerte, ME.

-Minst 2 års yrkeserfaring.

Personlige egenskaper:

-Være en god kollega og bidra til et godt arbeidsmiljø. 

-Evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig.

-Høy grad av fleksibilitet og omstillingsevne i løpet av en arbeidshverdag.

-Gode kommunikasjonsevner.

-Løsningsorientert, strukturert og med god arbeidskapasitet.

 

Personlig egnethet vil vektlegges.

Krav om politiattest.

Vi tilbyr:

-En spennende stilling hvor du er delaktig i utforming av egen arbeidshverdag, og utvikling av morgendagens rehabiliteringstjenester. 

-Et tverrfaglig arbeidsmiljø med stort engasjement for rehabilitering.

-Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.

-Gode lønns og pensjonsordninger.

-Lønnstrinn 40.

-37,5 t i uken, dagtid, fleksitid.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0664, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4975076
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune