Detaljer


Ergoterapeut for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten, avd. barn og unge har ledig fast stilling som ergoterapeut. Avdelingen har som hovedoppgave å gi fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge i alderen 0-18 år. Aktuell kandidat vil ha gleden av å jobbe i et stort, samlokalisert fagmiljø sentralt i Stavanger.

Arbeidsoppgaver
 • Tjenesten jobber for å ivareta og bedre barn og unges funksjonsevne, samt medvirke til tiltak som fremmer aktivitet, deltagelse og likeverd.
 • Bistand og rådgiving ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage, skole
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid i skole
 • Veiledning av foresatte og andre samarbeidspartnere når det gjelder finmotorisk utvikling, stimulering og trening
 • Oppfølging individuelt eller i grupper
 • Veiledning av ergoterapistudenter
Kvalifikasjoner
 • Autorisert ergoterapeut
 • Erfaring som ergoterapeut for barn og unge er ønskelig
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Politiattest må fremlegges ved tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Et særlig engasjement og interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid i skole
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Komfortabel med å prate foran forsamlinger
 • Fleksibel, like utfordringer, være ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Spennende og varierte oppgaver i et godt fagmiljø
 • Kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Rom for nytenkning og utvikling
 • Mulighet til å kunne påvirke egen arbeidsdag
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: Ergoterapeut 651700