Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ergoterapeut - fødselsvikariat

Offentlig forvaltning

Rehabiliteringspost søker etter en engasjert og dyktig ergoterapeut i 100% vikariat! 

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, KFMR, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø, som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Målet er å gjøre brukeren i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Rehabiliteringsavdelingen ved Kysthospitalet har 2 seksjoner til døgnrehabilitering med til sammen 35 sengeplasser. Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med gjennomgått hjerneslag, har MS eller andre nevrologiske sykdommer og pasienter med ervervet hjerneskade.

Rehabiliteringsseksjonen har tilbud om rehabilitering til barn og unge etter ortopediske inngrep, pasienter  som er amputert, har gjennomgått behandling for kreft, har funksjonelle nevrologiske symptomer, multitraumer og pasienter som gjennomgått intensivbehandling på akuttsykehus.

Rehabiliteringsavdelingen har en meget bredt sammensatt tverrfaglig ansattgruppe. – sykepleier, helsefagarbeider, legespesialist, LIS lege, psykolog, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. De ulike faggruppene samarbeider tett. Det legges stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling/rehabilitering.

Kysthospitalet har en unik beliggenhet som er som skreddersydd for rehabilitering. De flotte uteomgivelsene og bølgeskvulpet bidrar til å skape en positiv atmosfære for både pasienter, pårørende og ansatte.   

Arbeidstid er p.t på dagtid og arbeid hver 10. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Erfaring med og/eller interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid   
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og behersker norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig,
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og faglig nysgjerrig 
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse
 • Har evne til tverrfaglig samarbeid, samtidig som du skal kunne jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og trives med utfordringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør og personlige egenskaper som bidrar til et positivt arbeidsmiljø

  Vi tilbyr:

  • Arbeid i et tverrfaglig miljø
  • Faglig og personlig utvikling
  • Høyt faglig nivå med fokus på kvalitet
  • Et trivelig arbeidsmiljø i vakre omgivelser
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.