Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ergoterapeut fast 50% og vikariat 50%

Offentlig forvaltning

Vi har to ledige stillinger:

 • Fast stilling 50% ledig fra 01.08.2022
 • Vikariat 50% ledig 01.08.22 - 30.04.2023 med mulighet for forlengelse.

Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske sykdommer, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Stillingene er for tiden organisert under Avdeling for funksjonsvurdering.

Avdeling for funksjonsvurdering tilbyr korte kontroll og funksjonsvurderingsopphold rettet mot avgrensede problemstillinger for personer med nevrologiske sykdommer og skader inkludert personer med langvarige komplekse smertetilstander. Avdelingen har i tillegg gruppeopphold for voksne personer med CP og for personer med hypermobilitetstilstand. Avdelingen har 24 senger, samt poliklinisk prevurdering og oppfølging.

Arbeidet i avdelingen fordrer høy grad av tverrfaglig samarbeid både i behandling og vurdering av pasienter med sammensatte problemstillinger og behov.

Vi søker etter engasjerte medarbeidere som liker faglige utfordringer og har gode samarbeidsevner. Du må være fleksibel og kunne arbeide selvstendig og effektivt. Du må være opptatt av å holde høy faglig standard og aktivt bidra med å utvikle kvalitet på det tverrfaglige tilbudet. Vi vil vektlegge personlig egnethet og
sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram hvor du tilegner deg en spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering som kan benyttes på tvers av klinikkens avdelinger.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a .

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/Oslo med offentlig transport. 

Attester og vitnemål tas med til intervju. Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. Ved interne ansettelser/rokkeringer kan det bli andre stillinger ledig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere ergoterapeutiske tiltak
 • Gruppe- og individuell behandling
 • Samarbeid med pasient og tverrfaglig team om rehabiliteringstiltak
 • Dokumentere pasientinformasjon i DIPS
 • Bidra til fagutvikling
 • Delta i undervisning av pasienter, pårørende og studenter 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut fortrinnsvis master
 • Arbeid med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra vurdering av komplekse problemstillinger er et fortrinn 
 • Det er ønskelig med erfaring og kompetanse på håndfunksjon og spastisitet.
 • Det er ønskelig å ha erfaring i arbeid med pasienter med ulike nevrologiske lidelser 
 • Arbeidserfaring med personer med langvarige komplekse smertetilstander
 • Førerkort
 • Det er ønskelig med kompetanse og interesse for teknologi

Personlige egenskaper:

 • Du kan identifisere deg med sykehusets verdier: Profesjonalitet, engasjement og glede
 • Trives med å jobbe i et miljø med høyt arbeidstempo og kan prioritere arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt, pasientorientert og fleksibel
 • Selvstendig og trygg i rollen som ergoterapeut
 • Målrettet og innovativ
 • Erfaring med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Introduksjons- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Meget gunstig offentlig pensjonsordning i PKH, gruppelivs- og fritidsulykkesforsikring