Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3149375
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Ergoterapeut/fagkonsulent med ansvar for barn og unge

Stillingen som ergoterapeut med fagkonsulentansvar er plassert i Helse- og miljøavdelingen. Stillingen arbeider med barn og unge i alderen 0-18 år. Faggruppen består av tre ergoterapeuter, tre fysioterapeuter og en fagkonsulent med ansvar for koordinerte tjenester. Ergoterapeutene/fagkonsulent for barn og unge har ansvar for saksbehandling og oppfølging av støtteordninger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi lyser nå ut en fast stilling der vi ønsker å tilsette en kreativ, fleksibel og strukturert medarbeider!
Bydelen satser på en helhetlig tilnærming rundt arbeidet med barnefamilier, og for et systematisk tverrfaglig samarbeid. Vi trenger engasjerte medarbeidere som har lyst til å bidra inn i dette arbeidet.

Folkehelseperspektivet preger alt arbeid i bydelen.

Vi krever politiattest ved tiltredelse

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge funksjon og vurdere behov og tiltak
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til brukere, pårørende, skole, barnehage og aktivitetsskolen
 • Utføre hjelpemiddelformidling og tilrettelegging
 • Ergoterapeutene arbeider etter Oslo kommunes veiledende prioriteringsnøkkel
 • Vurdere søknader om individuell-, sommer-, bolig- og gruppeavlastning, støttekontakt, barnebolig, BPA og omsorgsstønad til barn med nedsatt funksjonsevne, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Deltakelse i ansvarsgruppe.
 • I høsthalvåret gjennomfører faggruppen "God skolestart" ved alle 1.-klasser i bydelen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med helsesøstre, skole og PPT, og gir en god inngangsport til helhetlig tenkning rundt barna.
 • Stillingen kan bli tillagt rekrutteringsansvar for avlastere og støttekontakter, og oppfølging og veiledning av disse
Kvalifikasjoner
 • Ergoterapeut med erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Saksbehandlererfaring 
 • Kjennskap til aktuelt lovverk
 • Det er en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Prioritere arbeidsoppgaver
 • Evne til å oppsøke og tilegne seg ny kunnskap - du må være litt ekspert på mye, og ha interesse for å sette deg inn i ny kunnskap både om diagnoser og lovverk
 • God vurderingsevne
 • Kreativ og løsningsorientert - du vil arbeide med å finne gode løsninger for familier som har behov for ekstra støtte
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Lokaler sentralt i Oslo
 • Fleksitidsordning
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht Oslo kommunes regulativ