• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5197993
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Ergoterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for ergoterapitjeneste er det fra 1. juni 2023 ledig to faste 100 prosent stillinger for ergoterapeuter med arbeidsområde voksne/eldre.

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste enhet med i underkant av 100 medarbeidere og består av følgende virksomheter: Ergoterapitjenester barn/unge og voksne/eldre, Hjelpemiddelteknikere og tre Rehabiliteringsteam.

Tjenestene våre spenner fra helsefremmende og forebyggende innsats til habilitering og rehabilitering.

Enhetsleder, fire avdelingsledere og to merkantile konsulenter utgjør enhetens administrasjon og ledelse. Alle enhetens tjenester er samlokalisert med fysioterapitjenesten i Trondheimsporten 2 siden våren 2022.

Kommunens tjenester bygger på FNs bærekraftsmål og viktige strategier er tidlig innsats og tjenester som fremmer innbyggernes hverdagsmestring.

Ergoterapitjenestens samfunnsoppdrag er å bidra til å utløse innbyggernes ressurser. Tilby informasjon, opplæring, trening og tilrettelegging som fremmer kontroll over eget liv, mest mulig selvhjulpenhet i hverdagsaktivitet, deltakelse sosialt og i samfunnet for å utsette behov og omfang av langvarige tjenester. Tjenestene gis individuelt eller i grupper og samarbeid på systemnivå.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjenning som ergoterapeut
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med;
  • forebygging, helsefremming og rehabilitering
  • veiledning
  • eldres helse
  • kognitiv svikt etter ervervet og prodredierende sykdom
  • personer med demens
  • hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi
  • pårørendearbeid
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste, kompetanse og fersk erfaring innen fagfeltet ergoterapi voksne/eldre

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, lærevillig og ønsker å bidra til utvikling av tjenesten og tverrfaglig samarbeid
 • Du tar oppgaver som veiledning, formidling og presentasjoner for grupper av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Du har evne til å kunne arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i flerfaglig/tverrfaglig sammenheng
 • Du har tempo, god planleggingsevne, er selvstendig og tar initiativ som kan bidra til effektive pasientforløp med høy faglig kvalitet
 • Du har gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon både muntlig og skriftlig, og trive med samarbeid og omstilling
 • Du har godt humør og er en bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Nærledelse
 • Spennende, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et fagmiljø i stadig utvikling
 • Kunnskapsbasert praksis og helsefremmende tilnærming som har spesielt fokus i utvikling av arbeidsformer og metoder
 • Påvirkningsmuligheter og utviklingsarbeid
 • Samarbeid med en rekke tjenester, fagmiljø i og utenfor kommunen
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5197993
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune