Ledig stilling

Kristiansund kommune

Ergoterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som ergoterapeut ved avdeling for Forebygging og rehabilitering ved Storhaugen helsehus. Varighet fra d.d. til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. 

Om avdelingen

Avdelingen utgjør kommunens merkompetanse innen habilitering/ rehabilitering, forebygging samt friskliv og mestring, for innbyggerne over 18 år. Vi utøver en kunnskapsbasert praksis i tråd med nasjonale føringer, Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi tilbyr tjenester i hjemmet og på institusjon. Velferdsteknologi, hverdagsmestring og «Leve hele livet» er viktige satsningsområder innen eldreomsorgen, og det er under etablering ny avdeling som skal håndtere utskrivningsklare pasienter.

Vår visjon er å drifte varierte tjenestetilbud som fremmer brukers muligheter for aktivitet og deltagelse i samfunnet uansett type og grad av funksjonsnedsettelse.

Arbeidsområder

Stillingen er knyttet til Storhaugen helsehus- rehabilitering og oppfølging i hjemmet.

 • rehabilitering, opptrening, aktivitet og mestring
 • funksjonsvurdering
 • boligvurdering
 • hjelpemidler og velferdsteknologi
 • opplæring, råd og veiledning 
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • førerkort klasse B
 • beherske IKT-verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant arbeidserfaring innen rehabilitering
 • relevant arbeidserfaring med personer med demens
 • erfaring med individuell og gruppebehandling
 • erfaring med hjelpemiddelformidling/velferdsteknologi og boligvurdering
 • erfaring med tverrfaglig vurdering og samarbeid
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe tverrfaglig med fokus på brukers mål, verdighet og deltagelse
 • ansvarsbevisst
 • høy grad av fleksibilitet/omstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • selvstendig, men også mestre å jobbe i team
Spesielle forhold i stillingen

Stillingen har fleksibel arbeidstid.

Vi tilbyr
 • et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.