Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ergoterapeut

Offentlig forvaltning

Spesialisert døgnenhet 1 har 10 døgnplasser for mennesker med i hovedsak psykoseproblematikk. 
Dagstilling med arbeidstid 37,5 t / uke. 

Enheten har fokus på miljøterapeutisk tilnærming. Personalet er tverrfaglig sammensatt med psykiater, psykolog, sosionom, ergoterapeut og miljøpersonale (sykepleier, vernepleier og hjelpepleier).

Arbeidsoppgaver:

Vurdering av funksjonsnivå / kartlegging av ADL 

Vurdering av kognitive funksjoner

Delta i pasientbehandlingen

Undervisning av pasienter

Delta i tverrfaglig samarbeid

Samarbeide med kommunalhelsetjenesten 

Bidra til aktivitet og deltakelse for pasientene

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som ergoterapeut 

Interesse for arbeid med psykisk helse

Gode samarbeidsevner

God fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Engasjert og har interesse for fagområdet 

Fleksibel og løsningsorientert

Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

Et faglig godt arbeidsmiljø 

En spennende arbeidsplass i utvikling

Fleksibilitet

Lønn etter overenskomst

Gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.