Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Erfarne prosjektledere til Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC)

Nasjonal sikkerhetsmyndighets avdeling, Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) ser etter deg som er særdeles dyktig og fleksibel innen prosjektfaget, er strukturert, prosessdrevet og en entusiastisk katalysator for samarbeid – for å bidra i våre fremste teknologiske prosjekter. Du bør ha kompetanse og kjennskap til flere prosjektmetodikker og arbeidsprosesser innen utvikling av komplekse IT-løsninger, og evne å tilpasse fremgangsmåte etter forholdene. Du har et øye for detaljer, samtidig som du holder fokus på det store bildet. Videre er du en selvgående person som kan arbeide etter instruksjoner, men som ikke nødvendigvis trenger de. Er du i tillegg opptatt av truslene i det digitale rom og sikkerhetsteknologier, er dette på ingen måte noen ulempe.

NCSC er det nasjonale senteret som bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot viktig samfunnsinfrastruktur i Norge. Dette gjøres fra et topp moderne og stort operasjonssenter som til enhver tid holder seg oppdatert på trusselbildet.

NCSC søker en til to prosjektledere til faste stillinger i seksjon for Deteksjon. Seksjonen har blant annet ansvaret for å drifte og videreutvikle det nasjonale sensorsystemet VDI (Varslingssystem for Digital Infrastruktur). VDI er designet og implementert for å identifisere de mest alvorlige dataangrepene mot kritisk infrastruktur.

Les mer om hva vi jobber med: https://www.digi.no/artikler/vil-avmystifisere-norges-overvaking-av-trafikk-pa-internett/479839 (bak betalingsmur)

Arbeidsoppgaver:

 • Lede prosjektarbeid innenfor et definert ansvarsområde med alle dets aktiviteter fra start til slutt.
 • Bidra til forventningsavklaring hos interessenter, samt balansere viktige prioriteringer.
 • Støtte team i prosjektaktivitetene, og koordinere med omkringliggende aktiviteter.
 • Bidra i overleveringsfasen fra prosjekt- til linjeaktivitet.
 • Bidra til videreutvikling av metodikk og prosess innen fagområdet.
 • Samarbeid og koordinering med prosjektlederteamet

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (masternivå) innen prosjektledelse, informasjonssikkerhet, informasjonsteknologi eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Relevant erfaring med prosjektledelse innen teknologiske prosjekter.
 • God språklig forståelse og fremstilling på norsk og engelsk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå.
 • Må kun inneha norsk statsborgerskap.
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring og kunnskap om prosjektmetodikk og smidige metoder (SCRUM, PRINCE2 Agile, e.l.).
  • Erfaring med graderte - og/eller komplekse informasjonssystemer.
  • Forståelse for sammenhengen mellom IT og forretning.
  • God forståelse for informasjonssikkerhet.

Personlige egenskaper:

 • Høy gjennomføringsevne, engasjert og nytenkende.
 • God evne til samarbeid, koordinering og kommunikasjon.
 • Selvgående, strukturert og analytisk.
 • Lederegenskaper.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S


Stillingene er plassert som Rådgiver (SKO 1434) / Seniorrådgiver (SKO 1364) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.