Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Erfaringskonsulent til vårt nye ambulerende team

Har du lyst å være med å starte et nytt og spennende team i Stavanger kommune avdeling Bo og aktivitet psykisk helse?

Teamet skal jobbe ambulerende og møte brukere der de selv ønsker. Dette kan være hjemme hos den enkelte bruker, ute på kafe eller kanskje en tur i naturen. Brukerne av tjenesten er personer som har samtidige rus og psykisk helse utfordringer. Vi ønsker en tverrfaglig yrkesgruppe bestående av sykepleier, vernepleier, erfaringskonsulent og helsefagarbeider, samt avdelingsleder. Basen til ambulerende team er tilknyttet et ROP bofellesskap. 

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet som består av 19 bofellesskap, samt ambulerende tjenester innen psykisk helse og ROP. Vi har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vi er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning. Vi støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv i tråd med vår Recovery-orienterte praksis.

Virksomhetens visjon er: «Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter».

Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og skape et trivelig fellesskap.

Vi søker deg som aktivt og kreativt bruker din kompetanse for å løse aktuelle hverdagsutfordringer. I din arbeidshverdag vil du se at brukergruppen kan ha utfordringer av psykisk, somatisk og sosial art, som vil kunne inkludere avvisning og samhandlingsutfordringer. Derfor trenger vi din brukererfaring, ditt blikk og ditt store pågangsmot. 

 

Arbeidsoppgaver:

  Som erfaringskonsulent vil du:

  • Ha ansvar for å bidra med brukermedvirkning, recovery, og din faglige kompetanse knyttet til dette.
  • Ha ansvar for oppfølging av beboere i det ambulerende teamet
  • Ha observasjon av den fysiske og psykisk helsen hos hver enkelt
  • Dokumentere i våre journalsystemer
  • Medvirke til at planer holder en høy faglig standard, og at disse til en hver tid er oppdaterte
  • Arbeide målrettet med miljøarbeid. Fokuset vil være på den enkelte beboers behov med mål om mening, mestring og muligheter. Dette inkluderer forebyggende- og skadebegrensende tiltak i forhold til beboers helsesituasjon
  • Medvirke til et konstruktivt samarbeid med pårørende og andre samarbeidsparter
  • Ha en aktiv rolle innen aktiv refleksjon og veiledning av studenter og kollegaer
  • Kunne få oppdrag i virksomheten utenfor det ambulerende teamet 
    

  Kvalifikasjoner:

  • Erfaringskonsulent. Du må ha brukererfaring, og ha et avklart forhold til din historie
  • Førerkort klasse B
  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknad at du har et språknivå tilsvarende B2. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål
  • Du har erfaring fra arbeid med oppsøkende/ambulerende team innen rus og psykisk helseutfordringer 

  Personlige egenskaper:

  • Du ser muligheter og ressurser hos menneskene rundt deg
  • Du er en god relasjonsbygger
  • Du er trygg på din kompetanse og ikke redd for å dele med kollega og samarbeidspartnere
  • Du er fleksibel og løsningsorientert, og har evne til å "snu deg rundt" om det oppstår uventede situasjoner
  • Du er kunnskapssøkende, lærevillig og veiledningsbar
  • Du er robust, forutsigbar og viser pågangsmot i møte med krevende situasjoner
  • Du jobber strukturert ved å prioritere arbeidsoppgavene utfra behovet.
  • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

  Vi tilbyr:

  • Du får være med å bygge opp et nytt og spennende team
  • Du vil få stor mulighet til å forme egen arbeidsdag
  • Du vil få gleden av å arbeide i en tverrfaglig kollegagruppe
  • Du vil få delta i kurs og utviklingsprogrammer som eksempelvis MAP
  • Du skal få delta i fagsamlinger og konferanser
  • Få veiledning fra andre Erfaringskonsulenter i virksomheten.
  • Vi har gode velferdsordninger som hjemjobbhjem, rabatt på treningssenter og svømmehaller osv.
  • Gode pensjonsordninger
  • 1 faste 100% stillinger i turnus med arbeid hver 4 helg.

   

  Stillingskode:

  • 668405 Erfaringskonsulent 363 700- 446 000 etter ansiennitet