Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Erfaringskonsulent FACT Ung Hallingdal, 50% stilling

Offentlig forvaltning

Vil du være med på Norges største samtidige FACT Ung satsning?  Vi søker etter erfaringskonsulent i 50% stilling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Vestre Viken og kommunene i opptaksområdet etablerer høsten 2022  seks FACT Ung-team på  lokasjonene Ringerike, Hallingdal, Drammen, Kongsberg, Asker og Bærum.

Vi søker etter motiverte og entusiastiske personer som kan bruke egne erfaringer med psykisk lidelse i arbeidet med ungdom.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.    

FACT Ung skal være tverrfaglige team bestående av lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell (eks. sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernsfaglig) og erfaringskonsulent, med inntil 10 stillinger. FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. I hovedsak vil det være ambulant arbeid, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg.
BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i Viken. 

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt september 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet. Det planlegges 6 FACT Ung-team.

Ambulant tjenesteyting etter FACT-modell. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Dette innebærer en stor grad av samhandling i arbeidet som erfaringskonsulent. Videre skal du bidra til at den unge sikres medvirkning i oppfølgingen. Alle som jobber i FACT Ung skal utøve en fleksibel og aktivt oppsøkende behandling  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Motivering og veiledning av ungdom og deres familier, for å fremme mestring. Dette kan gjøres individuelt og i gruppe
 • Representere håp og være en positiv rollemodell, være en som ungdommene kan identifisere seg med
 • Være en brobygger mellom ungdommen og teamet/skape gode relasjoner og allianser med ungdom som kanskje ikke ønsker å motta hjelp
 • Bidra i opplæring og veiledning av øvrige teammedlemmer i recovery
 • Ha fokus på at teamet jobber på en ungdomsvennlig måte
 • Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser 
 • Sikre pasientflyt og dokumentasjon                
 • Bidra til brukermedvirkning på systemnivå

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring med psykisk lidelse (selv vært syk, gjerne i ung alder) og har et avklart og reflektert forhold til dette
 • Gjerne kjennskap til offentlig sektor, fra både kommune og spesialisthelsetjeneste 

Personlige egenskaper:

 • God evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner med ungdom og deres familier og de du samarbeider med
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne  
 • FACT-arbeidet utføres primært ambulant, søkere må ha førerkort
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid og sammen med andre     
 • Allsidighet og fleksibilitet, orientert mot å finne løsninger 
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø 
 • Kjennskap til ungdomsgruppa og gjerne erfaring med ungdomsarbeid

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver   
 • Et tverrfaglig og godt fag- og arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes personlige og faglige utvikling
 • Som nyansatt vil du få opplæring i FACT metodikk og bli godt ivaretatt
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen   

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25.


For mer informasjon om stillingene
Amund Bjerke, seksjonsleder Ringerike BUP, tlf 91649258  AMUBJE@vestreviken.no