Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Erfaringskonsulent

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Østre del av Agder fylket.

DPS Østre Agder har en enhet med tre allmenpsykiatriske polikliniske team. Disse er lokalisert i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. I denne enheten pågår det nå et spennende arbeid med tanke på utvikling av fagteam. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser, og en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. Avdelingen har fokus på å utvikle tjenester som er recovery-støttende. En del av denne utviklingen handler om å etablere metoder hvor mennesker som tidligere har vært i behandling bruker sin erfaring og kunnskap i møte med andre mennesker som har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi ser på erfaringer med psykiske helseplager og andre krevende livsutfordringer, som en viktig ressurs som kan brukes til å hjelpe og støtte andre i vanskelige perioder i livet. Vi mener menneskers erfaringskompetanse kan være med å styrke fagkompetanse og omvendt. DPS Østre Agder er en pilot for prosjektet «Bruk Brukeren» hvor  metoder for brukerinvolvering og bruk av erfaringskunnskap testes ut.. «Bruk brukeren» som modell videreføres nå som et grunnlag for etablering av fast stilling som erfaringskonsulent i vårt DPS.

Stillingen er hovedsakelig lokalisert på Bjorbekk, men noe arbeid ved våre andre lokasjoner må påberegnes.

Vi har nå ledig 1 x 50 % fast stilling som erfaringskonsulent

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Egenerfaring med tjenester innen psykisk helse og rus feltet
 • Arbeidserfaring som erfaringskonsulent
 • Ønskelig med erfaring fra pasient- og brukerorganisasjoner
 • En fordel med kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonell loven og annet relevant lovverk eller vil tilegne deg slik kunnskap.
 • Ønskelig med utdanning/kurs for erfaringskonsulenter eller at du vil delta på relevante kurs.
 • Beherske tekstbehandling og er villig til å lære nye IKT verktøy.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Søker må fortrinnsvis være over 23 år.
 • Politiattest må fremvises.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsorientert
 • Evne til etisk refleksjon.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er brukerorientert, redelig, engasjert og opptrer respektfullt overfor pasienter, brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har et engasjement for psykisk helse faget og brukerperspektivet
 • Reflektert i forhold til egen livserfaring og recoveryprosess og hvordan kommunisere rundt dette i møte med pasienter kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Mulighet for bidra i et prosjekt som vil ha betydning for utviklingen og bruk av erfaringskompetanse på Sørlandet sykehus
 • Kursing etter avtale
 • Mentor-ordning og veiledning