Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Erfaringskonsulent 50%, prosjekt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Arbeidssted: 

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Psykisk helse- og rustjeneste er i en viktig utviklingsprosess fra å yte stor grad av individuelle tjenester, til å jobbe mer behandlingsrettet og gruppebasert. Vi har utviklet ulike gruppetilbud.  I tillegg har vi en ambulant tjeneste, som skal bistå slik at den enkelte bruker selv skal kunne mestre hverdagslivet i størst mulig grad.  Tjenesten holder på å etablere brukerstyrt senter som skal gi muligheter for brukerstyrte aktiviteter, sysselsetting og nettverksbygging. 

Prosjektmedarbeider som erfaringskonsulent 50% stilling til 01.10.2026 

Arbeidsoppgaver: 

  • Kartlegging, støttesamtaler, veiledning og rådgivning
  • Stillingen er brukerrettet og ambulant, med primærområdet brukerstyrt senter.
  • Bidra med brukerperspektivet inn i arbeidet. Herunder å delta i møtevirksomhet, planlegge og delta som ressurs ute i tjenestene og bringe brukerperspektivet inn i utforming og utviklingen av tjenestene.
  • Ha fokus på forebygging og tidlig innsats på tvers av tjeneste områdene.
  • Arbeid hver 3 helg

Kvalifikasjoner:

• Erfaring som bruker av tjenesteapparatet (psykisk helse/ rus) er en avgjørende og viktig kvalifikasjon
• Det kreves at kandidaten har en viss distanse til eventuelle traumatiske hendelser i eget liv
• Søker må ha ett avklart forhold til sin fortid
• Søkere må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
• Erfaring fra samarbeid med relevante brukerorganisasjoner er en fordel
• Relevant utdanning er en fordel, men det stilles ikke krav til utdanningsbakgrunn
• Det kreves ikke plettfri vandelsattest, men eventuelle tidligere straffbare forhold må være godt avklarte og ferdig oppgjorte

 Egenskaper:

• Du er trygg, holdningssterk og handlekraftig
• Du egner deg personlig til stillingen, og har et avklart og reflektert forhold til dine egne erfaringer som bruker/pasient
• Du er nysgjerrig på andre mennesker og åpen for at ikke alle mener det samme som deg
• Du tåler motstand og kan opptre fleksibelt
• Du mestrer å etablere kontakt med nye personer og bygge gode relasjoner
• Du har gode samarbeidsevner og kan bruke andre personer som ressurser i arbeidet ditt
• Du byr på seg selv og evner å gjøre andre gode
• Førerkort kl.B

 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.