Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3359940
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Erfaringskonsulent

Bydelene Vestre Aker, Ullern, Frogner, Diakonhjemmet sykehus og Velferdsetaten har etablert et samhandlingsteam som skal arbeide etter den nederlanske Flexible Assertive Community Treatment (FACT)- modellen som skal yte tjenester til rusmiddelavhengige. 

Det er ledig en 100% prosjektstilling som erfaringskonsulent ved RusFACT vest. Prosjektperioden er 1 år med mulighet for forlengelse, forutsatt videre prosjektmidler. Oppstart 01.02.2021. Stillingen hører administrativt under bydel Ullern. Arbeidsplasstilknytning vil være ved RusFACT sine lokaler i Bygdøy Allé 23.

FACT er en tjenestemodell der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider tett om å gi oppsøkende og samtidige tjenester til pasienter som ellers ikke nyttiggjør seg av det ordinære tjenesteapparatet.  Modellen kombinerer to metoder for ambulant oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging fra behandler i teamet  i stabile perioder (casemangement).   RusFACT er tverrfaglig satt sammen, erfaringskonsulent, lege, psykolog, sykepleier, sosialfaglig og jobbspesialist. Teamet drar nytt av hverandres kompetanse i å gi tjenester til målgruppen voksne over 18 år, med nedsatt funksjon på en rekke livsområder på grunn av alvorlig rusmiddelbruk.

Teamet skal gi alle typer tjenester som brukeren er i behov av, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, fritid, familie og bolig.  For mer informasjon om FACT modellen, se nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid sine hjemmesider.

 

Arbeidsoppgaver

Støttesamtaler og praktisk bistand ut fra brukerens behov 

Dele sine erfaringer, representer håp, motivere og være en positiv rollemodell
Medvirke til teamets innsats med tanke på å støtte brukernes egne personlige recoveryprosesser

Oppsøkende arbeid etter FACT- modellen

Forebygge og intervenere ved kriser
Arbeide på pasientens arena
Dokumentere og følge opp i fagsystemer
Samarbeide med og veilede pårørende
Nært samarbeid med tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten, kommune og andre samarbeidspartnere
Bidra til faglig utvikling av teamet, delta på interne/eksterne kurs og veiledning
Delta i teammøter og beslutningsprosesser

Kvalifikasjoner

Du har egenerfaring med ruslidelse (selv vært syk) og har i dag et avklart forhold til dette
Fordel med erfaring fra rollen som erfaringskonsulent
Erfaring ifra ambulant virksomhet vil være en fordel
Villig til å bruke egen erfaring/kompetanse i arbeid med enkeltpersoner og i team
Erfaring med å jobbe i team
Har god norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Det vil være en fordel om du har kjennskap til hjelpe- og behandlingsapparatet i Oslo

Førerkort Klasse B kan være et fortrinn

Personlige egenskaper
Er interessert i mennesker, er nysgjerrig og ser muligheter hos de vi skal gi tjenester til
Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og er en omgjengelig person
Du evner å organisere og strukturere eget arbeid
Du er initiativrik, opptatt av læring og tar gjerne på deg nye og ukjente oppgaver
Gode relasjonsevner
Samarbeidsorientert – både kunne jobbe selvstendig og i team
Fleksibel og samtidig strukturert
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr

Være en del av RusFACT team i Oslo vest
Delta i opplæring i FACT modellen
Mulighet til å tilhøre fagmiljø både i kommune og spesialisthelsetjenesten
Være med å etablere noe nytt med mulighet for å påvirke videre utvikling
Gode muligheter til personlig og faglig utvikling
Fleksitidordning (dagtid), 37.5 timers arbeidsuke
Gode forsikrings-låne og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring AS

lønnsplassering i lønnstrinn 23 i henhold til Oslo kommunes lønnstabell