Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3239805
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Erfaringskonsulent

Prindsen mottakssenter ligger i Oslo sentrum og er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumssamarbeid. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.  

Senteret skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Vi tilbyr smittevernutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester inkludert hepatitt C-behandling, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videformidling til ordinært hjelpeapparat. Senteret tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.   

Prindsen mottakssenter er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune. Vi har 62 årsverk bestående av renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, leger, psykolog, andre universitetsutdannede samt ledere.  Tjenestene som tilbys er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet og en felles stab.

Stillingen som erfaringskonsulent er nyopprettet, og skal inngå i stab under institusjonsleder på Prindsen mottakssenter. Andre stillinger i stab er renholdere, psykolog, HMS- koordinator og fag- og kontorstøtte. Stillinger i stab fungerer på sine fagområder med delegerte ansvars – og arbeidsoppgaver for hele senteret.         

En erfaringskonsulent er en medarbeider rekruttert på bakgrunn av egne livserfaringer tilsvarende personer i vår målgruppe. Du må ha et avklart forhold til erfaring med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer, være åpen om og ønske å bruke dine egne erfaringer for å fremme håp og fremtidstro hos brukere av våre tjenester. Du skal videre bidra med å utvikle faglige oppgaver og tjenester på Prindsen mottakssenter i tråd med overordnede faglige og politiske føringer. Byrådets strategiske plan for rusfeltet og Velferdsetatens strategiske planer gir viktige føringer for vårt samfunnsoppdrag.

Som erfaringskonsulent skal du bidra til å videreutvikle gode møter med personer i målgruppa. Prioriterte utviklingsområder er et mer velkomment mottakssenter med nytt inngangsparti og resepsjon, fokus på hva som er viktig for den enkelte, kartlegging av ressurser og utfordringer for å videreformidle til, og samarbeide med det ordinære tiltaksapparatet. Videre er det viktig å styrke arbeidet med kjennskap til og samarbeid med desentraliserte/ lokalbaserte tjenester til målgruppa. Eksempelvis nye mottaks-/ aktivitetssentra og FACT team.                                                   

Arbeidsoppgaver
 • Miljøterapeutisk arbeid med brukere av våre tjenester
 • Bidra til å øke brukermedvirkning i tjenesten
 • Undervise og veilede brukere og medarbeidere
 • Bidra til å utvikle de faglige oppgavene og tjenestene
 • Andre oppgaver må kunne påregnes ved behov
Kvalifikasjoner
 • Egen erfaring med et liv preget av omfattende rusbruk, og/eller psykisk/somatisk helseproblematikk 
 • Egen erfaring som bruker av rus - og/ eller psykisk/ somatiske tjenester 
 • Formalkompetanse er ikke et krav, men relevant utdanning kan vektlegges
 • Tilfredsstillende muntlig og skriftlig norsk språk
 • Flerspråklig kunnskap og flerkulturell erfaring er en fordel
 • Gode IKT ferdigheter er en fordel
 • Plettfri vandelsattest kreves ikke, men anmerkning på politiattest må vurderes og eventuelt tidligere straffbare forhold må være avklart og ferdig oppgjort
Personlige egenskaper
 • Du har et avklart og reflektert forhold til egne erfaringer som bruker/pasient
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdieretiske prinsipper, personal - og AKAN reglement
 • Du er nysgjerrig på andre mennesker og åpen for at ikke alle mener det samme som deg
 • Du mestrer å etablere kontakt med nye personer og evner å bygge gode relasjoner
 • Du er løsningsorientert og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Du evner å reflektere og samarbeide med andre
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Etnisk mangfold og tverrfaglighet
 • Et utfordrende fagfelt i stadig endring
 • Faglig påfyll gjennom ulike fagsamlinger/ kurs
 • Gode opplæringsrutiner og veiledning
 • Bedriftsidrettslag og kor i Velferdsetaten
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønnsplassering som verneassistent i lønnstrinn 20-25 (kr. 413 150,- til 439 000,- per år) uten formalkompetanse, eller som miljøterapeut 27-39 (kr. 449 200,- til 541 400,- per år) med formalkompetanse i henhold til Oslo kommunes regulativ, avhengig av dokumentert ansiennitet