Er du varm, raus, tålmodig og dyktig, og elsker å jobbe med barn? Da bør du lese videre her...

Stavanger Kommune

Sammen med 38 elever på Eiganes skole sin STOLT-avdeling, ser vi etter deg som er tydelige og trygg og har et glødende hjerte! 
Du vil få ansvar for planlegging av ulike aktiviteter knyttet til elevens mål, sosial trening og gjennomføring av pedagogisk opplegg for barn med diagnoser, hovedsakelig innen autismespekteret. Du vil være en del av et team som består av spesialpedagog, miljøveileder og miljøarbeider.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fleksible og dedikerte ansatte med høy kompetanse, et flott uteområde som innbyr til lek og læring, og nye, moderne lokaler som er tilpasset elevgruppen. 

På vår STOLT-avdeling er det 38 elever og 47 ansatte. Avdelingen er delt inn i ti team bestående av lærer/spesialpedagog, miljøveiledere og miljøarbeidere. Godt samarbeid på tvers av team og avdelinger, dyktige ansatte og gode system utviklet over flere år, har gitt gode resultater. Tett og systematisk oppfølging gjør at den enkelte elev blir sett, tatt på alvor og får muligheten til å utvikle seg både sosialt og faglig. Vår modell muliggjør høy grad av inkludering i ordinære klasser. Elevene møter trygge og profesjonelle voksne med høy kompetanse og ekte hjertevarme.

Vi er en lærende arbeidsplass, og sammen med det ordinære undervisningstilbudet og ordinær SFO, bestreber vi å være èn skole som samarbeider tett og godt på tvers av de tre avdelingene. Totalt er vi 120 positive og aktive ansatte som gleder oss til at du skal bli vår nye kollega!
 

Begge stillingene er årsvikariat ut skoleåret 2021-2022.

Menn oppfordres til å søke. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at eleven får en utvikling, både faglig og sosialt, gjennom hele skoledagen, og hjelpe eleven til å utvikle selvstendige ferdigheter.
 • Være med å planlegge, iverksette og evaluere tydelige mål for eleven. Gjennomføre pedagogisk opplegg for barn med diagnoser, hovedsakelig innen autismespekteret.
 • Være oppmerksom på elevens stemme og ta det med i planleggingen og tilretteleggingen for eleven. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent 3-årig universitet-/høyskoleutdanning eller relevant fagbrev.
 • Ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring med:
  • Barn/ungdom med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming.
  • Bruk av metoder som anvendes til barn med autismespekterforstyrrelse.
  • ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon)
  • TMA/TAM
 • Erfaring og egnethet kan i noen tilfeller kompensere for manglende godkjent utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelse 
 • Du må kunne kommunisere tydelig, både muntlig og skriftlig.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere språknivå tilsvarende B2. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du må: 

 • si JA (mye oftere enn du sier nei) 
 • ha et genuint engasjement og hjerte for eleven
 • være en lagspiller som kan samarbeide godt, både med enkeltpersoner og i team 
 • trives med å jobbe tett på enkeltelever
 • være tålmodig 
 • være selvstendig og strukturert. 
 • takle å stå i krevende situasjoner
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • ta ansvar for å holde deg faglig oppdatert og vise et faglig engasjement som også kommer elever og kollegaer til gode
 • være fleksibel
 • være lojal 
 • like å være ute.
 • kunne delta i svømming og andre fysiske aktiviteter med elev.

Vi tilbyr:

 • En hektisk, energisk og humørfylt arbeidsplass i topp moderne lokaler.
 • Gode kollegaer og elever som gleder seg til å bli kjent med deg!
 • Frisk luft, god takhøyde og godt samarbeidsklima.
 • Et stort og variert uteområde som innbyr til lek og fysisk aktivitet.
 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet