Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Er du vår nye Vernepleier/Miljøterapeut?

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester ligger Arbeid- og aktivitet, Ambulerende tjenester, Bemannede boliger og Miljøtjenester i Institusjon. Som ansatt ved Bo- og miljøtjenester, vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor eget kommunalområde. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt. Det er et stort fagmiljø i Bo- og miljøtjenester, hvor kurs og kompetanseheving holdes på tvers av avdelinger.  

Sørvald boliger er en veletablert døgnbemannet bolig som gir tjenester til 11 mennesker med diagnoser innen psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser. Alle beboere har individuelle interesser, de har et varierende behov for bistand og tilrettelegginger i hverdagen. 

Vi som jobber ved seksjonen møter spennende og engasjerende utfordringer hver dag. Flere av beboerne hos oss har vedtak etter HOL kap. 9. Vi mener selv at vi er en av de beste boligene når det kommer til målrettet jobbing, utfordrende atferd og alternative løsninger. Vi setter faglighet høyt, og  brukermedvirkning, trivsel og mestring er viktige fokusområder hos oss. Vi jobber med og etter veilederen om "Gode helse- og omsorgstjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne", og har et bevisst forhold til at det er veilederen som kan sikre de beste tjenestene for våre beboere.

Seksjonen er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Våre ansatte er en viktig ressurs og vi er opptatt av å rekruttere ansatte med høy faglig standard, og som setter beboerne i fokus. Vi søker etter fleksible og løsningsorienterte ansatte som mestrer å stå i krevende brukerrelasjoner over tid. I det daglige er det viktig at man hjelper kollegaer og har god dialog i forhold til hvordan vi løser muligheter og utfordringer som dukker opp i løpet av vakten. 

Sørvald Boliger har 43 årsverk. Det er en høy andel ansatte med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. Seksjonen jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. I de aktuelle stillingene er det dag/kveldsvakter og arbeid hver 4. helg med langvakter.

Sørvald boliger søker fortrinnsvis etter vernepleiere, men ønsker også en søknad fra deg med relevant 3-årig utdanning og erfaring.

CRPD:

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

Nasjonal veileder for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming/om-veilederen

Besøk oss gjerne på Instagram:

https://www.instagram.com/unike_boliger/ eller søk oss opp på: unike_boliger

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer 
 • Kartlegge brukerbehov, iverksette og evaluere tiltak 
 • Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk 
 • Primærkontakt, sekundærkontakt, teamdeltaker, koordinator og andre delegerte oppgaver/ansvar 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø 
 • Delta i tjenestemottakers dagtilbud 
 • Medisinansvar 
 • Oppfølging av HOL. Kap. 9 
 • Veiledning av andre kollegaer, beboere, pårørende, studenter og elever 
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon) 
 • Delta på relevante kurs og møter 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller annen relevant 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning 
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9 
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd 
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Førerkort klasse B - manuell
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse  

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du er endringsvillig  
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Du er fleksibel og ser helheten 

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring og veiledning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss. 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss.