Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er DU vår nye sykepleierkollega?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for hjerneslag på Ullevål behandler pasienter med akutt cerebrovaskulær sykdom (hjerneslag, TIA). Vi har 18 senger og gir pasienter høyspesialisert medisinsk behandling i et tverrfaglig team. Tre av sengene er intermediærsenger med mulighet for kontinuerlig monitorering av hjerterytme, blodtrykk og respirasjon. Intermediær-sengene er til pasienter som har fått revaskulariserende behandling (trombolyse, trombectomi), trenger aktiv blodtrykksbehandling eller annen overvåkning pga. ustabil klinikk. Vi har også en slagpoliklinikk hvor pasientene følges opp etter utskrivelse.

Vi som jobber ved seksjon for hjerneslag er nå på jakt etter nye kollegaer som vil jobbe sammen med oss i et trygt og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Det er muligheter for videre ansettelse etter endt vikariat. Som nyansatt vil du bli tatt godt vare på og få god opplæring.
Ansettelser i  denne stillingen kan generere nye ledige stillinger, både faste og vikariater i ulike stillingsprosenter.
Kun søknader som er sendt via Webcruiter som vil bli vurdert.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil bestå av helhetlig sykepleie, i både akutt- og tidligrehabiliteringsfase til pasienter med hjerneslag.
 • Som sykepleier hos oss deltar du i teamet som rykker ut til akuttmottaket (Ullevål) når en pasient har behov for trombolyse/trombectomi-behandling.
 • Etter endt opplæring og sertifisering vil deler av arbeidet være på intermediærstuen.
 • Samarbeid med pasienter, primærtjenesten samt pasientens pårørende. Seksjonen har poliklinikk som et tilbud etter utskrivelse.
 • Veilede sykepleierstudenter.
 • Bidra til at arbeidsmiljøet er preget av trygghet, åpenhet og respekt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Det er ønskelig med erfaring innen akuttsykepleie/slagbehandling/nevrologi.
 • Vi har god erfaring med å ansette nyutdannede sykepleiere/sykepleiere med annen erfaring enn sykehus.
 • Det er viktig for oss å finne den rette! Er det deg?

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er ansvarsbevisst
 • er lærevillig
 • er pasientorientert
 • er strukturert og har evne til å jobbe selvstendig
 • er fleksibel

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjement
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • P.t. tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg
 • To fagdager i året
 • Seksjonen har eget basketball-lag