Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye Sykepleier til Akuttavklaringen?

Offentlig forvaltning

Akuttavklaringen i Akuttsenteret søker sykepleiere i 75-100 % fast stilling.

Akuttsenteret består av akuttmottak og akuttavklaring.  
Akuttavklaring er en akuttpost som består av 28 sengeplasser som benyttes til to ulike pasientopphold; avklaring av pasienter og mottaks funksjon ved høy tilstrømning. Vi har pasienter fra alle fagområder innen indremedisin, generell kirurgi og ortopedi (ikke barn). Vi har fokus på faglig utvikling, og læringsmulighetene er store. Det legges vekt på kurs, internundervisning, fagdager og helsefremmende turnuser. 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier
 • Erfaring fra sykehus i nyere tid, er et ønske
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Ha gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskap
 • Være faglig interessert og engasjert i egen faglig utvikling
 • Være fleksibel og ansvarsbevisst
 • Ha evne til å jobbe med høyt tempo og være vant til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Trives som turnusarbeider
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  • Kr 20.000,- i årlig funksjonstillegg (deltidsregulert)
  • God opplæring iht nyansattprogrammet, minimum 10 dager
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø med gode medarbeidere/kolleger
  • Gode medarbeidere/kollegaer
  • Fagdager, kurs og internundervisning
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Moderne seksjon

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.