Ledig stilling

Tønsberg kommune

Er du vår nye sykepleier kollega ?

Offentlig forvaltning

Re helsehus er en egen virksomhet i Tønsberg kommune, og har sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, dagsenter for hjemmeboende og ambulerende hjemmetjenester. 

Hjemmetjenesten sone Re har ledig sykepleier i 100 % fast stilling. Har du lyst å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste sammen med en faglig sterk og engasjert gjeng? 

Vi ønsker at våre brukere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi tilbyr tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og som er tilpasset den enkeltes behov. Vi har høy fokus på fag og kvalitet. Det er stor variasjon i arbeidshverdagen, og det er rom for å bidra inn med faglige vurderinger. Re er en stor geografisk sone, som yter tjenester til ca 170 hjemmeboende brukere. Personalgruppen består av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter som jobber sammen i det daglige rundt våre brukere.  Vi ønsker at ansatte er med på å utvikle fremtidens hjemmesykepleie, i tråd med de nye utfordringene vi møter innen pasientsikkerhet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, er pålitelig, fleksibel og har lyst til å bidra til det beste for våre innbyggere. Vi har årsturnus, som betyr at man kan legge inn ønsker for turnus for 52 uker av gangen. Vi jobber 2- delt turnus, med hver 3 helg. Vi har fokus på godt arbeidsmiljø og har trivelige, lyse lokaler, samt gratis parkering i oppvarmet parkeringshus. Vi håper du har lyst til å bli en del av teamet vårt.

Om du er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss, må du gjerne ringe for en uformell prat. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av brukere i eget hjem
 • Sikre brukermedvirkning
 • Iverksette, dokumentere og evaluere tiltak
 • Praktiske sykepleierprosdyrer som blant annet dialyse, sårstell, væskebehandling og lindring ved livets siste dager
 • Legemiddelhåndtering
 • Tett samarbeid med kolleger på natt
 • Samarbeid med pårørende og andre offentlige instanser
 • Kollegaveiledning
 • Variert arbeidshverdag i et faglig og engasjert arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent/ autorisert sykepleeir
 • Gjerne kjennskap til CosDoc
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Digitale ferdigheter 
 • Gode norskkunnskaper. Gjelder både skriftlig og muntlig 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og / eller erfaring med hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra andre kommunale tjenester

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og faglig engasjement
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode kolleger
 • Et spennende fagfelt i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gratis parkering i oppvarmet parkeringshus

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost