Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye sykepleier eller vernepleier?

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier med sterkt faglig engasjement til fast stilling i to-delt turnus (dag/aften). Vi tilbyr ledig stilling fra 50 – 100%.

Hos oss kan du bidra med å ivareta og behandle pasienter i akuttfasen av sykdomsforløpet. Vår akuttpsykiatriske avdeling består av én mottaksseksjon og tre akuttseksjoner. Seksjonen mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, alvorlige depresjonstilstander, selvmordsrisiko, alvorlig spiseforstyrrelse og rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvungent grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Blakstad sykehus jobber med kontinuerlig forbedring og har iverksatt et større prosjekt for å utvikle en felles miljøterapeutisk tilnærming basert på en tydelig verdiforankring og involvering av både medarbeidere og brukere, samt eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap. På bakgrunn av dette arbeidet har Blakstad utviklet et veiledende kunnskapsdokument om grunnleggende miljøbehandling med eget opplæringskurs som du som medarbeider vil få mulighet til å delta på.
Det er muligheter til ekstra helgejobbing som kompenseres med et tillegg på inntil 40 000 kr i året og i tillegg gis et kronetillegg knyttet til ansvarsvaktfunksjonen.

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til våre akuttseksjoner. Dersom du har spesielle ønsker til seksjon kan du skrive det i søknadsteksten. For mer informasjon om oss, underliggende seksjoner og behandling se her: 

Søknader behandles fortløpende.

Vi flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for videreutdanning
 • Kurspakke for opplæring i miljøterapi
 • Opplæring i MAP - Møte med aggresjonsproblematikk 
 • Eget introduksjonsprogram i tillegg til opplæring på seksjon
 • Mulighet for avtale om ekstra helger per år, noe som utgjør inntil 40 000 kr
 • Kronetillegg for ansvarsvakter på aften og nattevakt
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035