• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5807824
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du vår nye skytebaneforvalter?

Heimevernet består av 40 000 soldater fordelt på 11 territorielle distrikter. Beredskapsstrukturen er inndelt i 251 lokale områder og 12 innsatsstyrker. Lokal og landsdekkende beredskap oppnås gjennom gode prosedyrer, trente avdelinger, kompetente sjefer og soldater, godt materiell, godt samvirke, framskutte lagre og gode varslingssystemer.

Heimevernet har 522 fast ansatte fordelt på Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetansesenter og elleve HV-distrikter.
Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 (HV-03) er en selvstendige BRA med ansvar for å lede styrker i fred, krise og krig. Avdelingen skal også styrkeprodusere operative avdelinger, ivareta lokalt territorielt ansvar på vegne av Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter, samt gi bistand til det sivile samfunn, herunder bistå politiet.

HV-03 er lokalisert på Heistadmoen ca 15 minutter fra Kongsberg. Distriktet er operativt ansvarlig for all landmilitær virksomhet i fred, krise og krig innenfor eget ansvarsområde Telemark og Buskerud. HV-03 består av en distriktstab med 50 sivile og militære ansatte. 

Stillingens kontorsted er Hengsvann skyte og øvingsfelt

Kvalifikasjoner:

 • Fullført og bestått videregående skole
 • Førerkort klasse B, T og C
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Etter endt prøvetid ha maskinførerbevis, hjullaster og gravemaskin

Det er en fordel om du også har:  

 • Maskinførerbevis, hjullaster og gravemaskin 
 • Gjennomført førstegangstjeneste 
 • Relevant arbeids- eller tjenesteerfaring
 • Kjennskap til bruk av militære håndvåpen
 • Kjennskap til bruk og vedlikehold av landbruks/anleggsmaskiner
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner 
 • Er praktisk anlagt 
 • Kan arbeide selvstendig  
 • Har god helse og god fysisk form

Vi tilbyr:

 • En spennende og lærerik arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for inntil to timers trening i arbeidstiden dersom tjenesten tillater det

Lønn etter statens lønnsregulativ som driftstekniker, stillingskode 1136, lønnstrinn 46-48, for tiden kr 472 900 - 487 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt sjef administrasjon og støtte Major Tord Thorsen i HV-03 på telefon.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5807824
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret