Er du vår nye seksjonsleder?

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet – i alle livets faser.

Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger med tilsammen 225 leiligheter, til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester.  Vårt mål er å støtte opp under livsmestring, ta i bruk beboers egne ressurser og gi helsetjenester av god kvalitet. 

Mål for våre tjenester:

 • Legge til rette for at brukere mestrer livet lengst mulig i eget hjem
 • Fokus på brukermedvirkning, pårørendeinvolvering og forebyggende arbeid
 • Godt arbeidsmiljø, riktig kompetanse og heltidskultur sikrer robuste fagmiljøer
 • Ledere bruker Lean som metode i tjenesteutvikling og endringsarbeid
 • Teknologi og digitale løsninger er integrert i tjenestene

  Pålsetunet omsorgsboliger søker etter Seksjonsleder.

Omsorgsboligene er lokalisert på Pålsetunet Bo-og Servicesenter som ligger i et naturvennlig område ved Nerdrum stasjon i Fetsund. Det er 35 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Vi er en stolt tjeneste som er opptatt av å gi helsetjenester av god kvalitet og utvikle oss til det beste for våre beboere. Vi prioriterer faglig utvikling gjennom kollegaveiledning og du vil bli en del av et lederteam med mye kunnskap og erfaring.  Vi har innført LEAN som metode for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen. Våre medarbeidere skal ha faglig utvikling og det tilrettelegges for opplæring og kurs. Vi ønsker oss en motivert og engasjert seksjonsleder  til å være med å utvikle Pålsetunet omsorgsboliger

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fag, personal og økonomiansvar
 • Gjennom planlegging, organisering, ledelse og utvikling skal seksjonsleder sørge for videre utvikling og
  drift av Pålsetunet Omsorgsboliger iht. ambisiøse mål 
 • Sikre god kvalitet og smidig samordning av tjenesten 
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger   
 • Ha ansvar for personalledelse og økonomistyring.  
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid 
 • Stillingen inngår i Avdelingsleder sin ledergruppe 
 • Stillingen rapporterer til Avdelingsleder

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helsefaglig utdannelse på høyskole / universitetsnivå, fortrinnsvis
  sykepleier/vernepleier 
 • Videreutdanning i ledelse og/eller solid ledererfaring fra operativt nivå
 • Kjennskap til/og erfaring til ledelse av helsetjenester
 • Du har dokumentert gjennomføringsevne innenfor endrings- og utviklingsarbeid   
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Turnuskompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du har gjennomføringsevne, er trygg i rollen som leder og klarer å skape engasjement 
 • Du liker struktur og orden, samtidig som du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo
 • Du evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av stab-/tjenesteområde
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige
 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers av stab-/tjenesteområder er et viktig suksesskriterie for å realisere kommunens målsettinger.
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester
 • Vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap
 • Du bidrar til godt partsamarbeid

Vi tilbyr:

 • Stor mulighet for personlig utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag innenfor gitte rammer
 • Medlem av ledergruppe med dyktige og engasjerende kollegaer
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid 
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Kulturtilbud
 • Bedriftshytte