Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye psykologspesialist?

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester for befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Kristiansand flyttet i mars 2023 inn i Nybygg psykisk helse. Seksjonen har syv døgnenheter med ti døgnplasser hver samt en poliklinikk for alderspsykiatri. Her har forsterket enhet for psykose- og ruslidelser ti døgnplasser. Enheten tilbyr utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser med og uten samtidige rusmiddellidelser. Behandlere vil være tilknyttet et stort kontorareal i andre etasje som gir mulighet for tett samarbeid med andre kolleger.

Vi har ledig:

 • 100% vikariat som psykologspesialist i ett år

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet forsterket enhet for psykose- og ruslidelser.

Som nyansatt får du introduksjonskurs og tett oppfølging. Vi legger til rette for kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Gode ferdigheter i norsk språk
 • Gode kunnskaper om gjeldende lovverk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å stå i utfordrende relasjoner og situasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Videreutdanning innen voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO)