Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye psykologspesialist?

Offentlig forvaltning

Ser du etter et meningsfullt og variert arbeid i et engasjerende fag- og arbeidsmiljø?
Da er du kanskje den vi leter etter.
 
Enhet for sikkerhetspsykiatri har 10 døgnplasser og vi har nå ledig fast 100% st. som psykologspesialist med vedtakskompetanse. Vi tar imot pasienter med alvorlig psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk og pasienter med særreaksjon på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven §62.
 
Mars 2023 flyttet vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg (se video her) - et moderne sykehus som legger godt til rette for behandling og et sterkt faglig miljø blant ansatte. Her er det til sammen åtte enheter, hvor syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere er knyttet til stort fellesareal i 2. etg med mulighet for tett samarbeid.
 
Vi legger til rette for kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning. Som en del av SIFER har vi regionale møtepunkter med andre sikkerhetsenheter. 

Vi håper å høre fra deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med vår landsdel kan du lese mer om Sørlandet her og Kristiansand her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi med vedtakskompetanse (psykolog med kort tid igjen til oppnådd spesialisering/vedtakskompetanse oppfordres også til å søke)
 • Erfaring med forvaltning av psykisk helsevernloven er ønskelig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Evne til å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst samt rekrutteringstillegg
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Videreutdanning innen voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO)