Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Er du vår nye prosjektleder i Klimapartnere i Trøndelag?

Offentlig forvaltning

Klimapartnere i Trøndelag ble etablert i 2018 som et nettverk for grønn omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet. Klimapartnere er i dag Norges største nettverk for privat-offentlig samarbeid på klimafeltet. Nettverket har som formål å redusere medlemsvirksomhetenes egne klimagassutslipp og å utvikle nye grønne forretningsmodeller. Trøndelag fylkeskommune drifter nettverket, men det finansieres av partnerne i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vi søker deg som er engasjert i grønn verdiskaping, har talent og interesse for å lede målrettet nettverksarbeid og ser mulighetene i hva det grønne skiftet gir for Trøndelag i private og offentlige virksomheter. Som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag får du anledning til å bruke fagkunnskap og personlige egenskaper i det viktige arbeidet med å realisere overgangen til lavutslippssamfunnet.

Du kan lese mer om Klimapartnere på www.klimapartnere.no eller å ta kontakt med leder for Klimapartnere Trøndelag Arne Magne Galguften.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte nettverket Klimapartnere i Trøndelag, profilere nettverket og rekruttere nye partnere
 • Bidra til god delingspraksis mellom partnerne
 • Rapportere til styringsgruppen for Klimapartnere Trøndelag og til Trøndelag fylkeskommune
 • Følge opp det systematiske klimaarbeidet i virksomhetene i Klimapartnere, og slik bidra til reduserte utslipp og økt verdiskaping
 • Gi råd, igangsette og gjennomføre konkrete prosjekter sammen med Klimapartnere-virksomhetene
 • Synliggjøre og konkretisere muligheter i det grønne skiftet.
 • Promotere nettverkets medlemmer og satsinger, herunder å representere Klimapartnere utad i ulike sammenhenger
 • Samarbeide med andre aktører, både regionalt og nasjonalt, samt med andre Klimapartnere-nettverk og Norsk Klimastiftelse.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen samfunnsvitenskap, økonomi eller teknologifag.
 • Dokumentert erfaring med eller fagkunnskap om klimatiltak og -virkemidler, grønn verdiskaping og forretningsutvikling, eller miljøledelse tillegges vekt.
 • Det er en fordel at du har noe kunnskap om klimabudsjett
 • Ledererfaring, herunder fra prosjektledelse eller nettverksarbeid
 • Erfaring fra privat næringsliv og god kjennskap til offentlig virksomhet
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du har stort engasjement for å løse klimautfordringene og for grønn verdiskaping
 • Du har gode strategiske evner og er målrettet og utviklingsorientert
 • Du bygger gode relasjoner, sprer entusiasme og får ulike parter til å jobbe for et felles mål
 • Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, med evne til å engasjere og motivere på ledernivå

Vi tilbyr:

Et prosjektengasjement i to år, ut 2024.

Gode arbeidsvilkår og kunnskapsrike kollegaer!

Du blir ansatt i Trøndelag fylkeskommune med arbeidssted Steinkjer eller Trondheim. Du må påregne en god del reising uansett arbeidssted.