• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5655422
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sandnes kommune

Er du vår nye pedagogisk psykologisk rådgiver?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å utvikle et av Norges beste PPT-kontor, med høy tilstedeværelse i barnehager og skoler?

Sandnes kommune ønsker å styrke PPT med to nye stillinger, slik at tjenesten i større grad har mulighet å være tettere på skoler og barnehager og bistå med systemrettet arbeid. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver.

Vi er organisert i fire områdeteam hvor hvert team har både barnehager og skoler. Vi jobber for bedre overganger, tettere kollegasamarbeid, og fast tilstedeværelse i barnehager og skoler. Vi ønsker derfor ansatte som er interessert i hele oppvekstfeltet 0-16 år. 

Høy faglig kompetanse er viktig for oss. I Sandnes PPT har vi flere kompetansegrupper som bidrar med både intern og ekstern kompetanseheving. 

PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, med mål om å styrke allmennpedagogikken; inkludering og tilrettelegging. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. 

PPT utreder enkeltbarns behov og gir veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. I tillegg tilbyr tjenesten kurs, nettverk, og konsultasjoner til foresatte og ansatte i barnehage og skole. Fagpersonene i PPT har ulik fagbakgrunn, blant annet som spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver og logoped. Vi har også 3 psykologer.

PP-tjenesten i Sandnes jobber i tråd med Meld. St. 6 "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". Vi skal nå inn i arbeidet med ny oppvekstreform/barnevernsreform, i tillegg til at kommunen er i pilotering av Udirs "Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Vi jobber for å få tettere samarbeid mellom de ulike involverte i "laget rundt barnet", og har flere spennende samarbeidsprosjekter innad i kommunen, på tvers av etater og med UH-sektoren. Det stilles store krav til hver enkelt medarbeider, både individuelt og som medarbeider i vårt team.

 

Kvalifikasjoner:


 • Høyere utdanning/mastergrad innen psykologi, pedagogikk, eller profesjonsutdanning i psykologi

Det er også ønskelig med erfaring eller kompetanse innen:

 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • ASK- alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Flerspråklighet
 • Erfaring fra systemrettet/endringsarbeid i skole og barnehage
 • Erfaring med utredningsarbeid og kjennskap til/erfaring med bruk av kartleggingsverktøy er ønskelig
 • Veiledningskompetanse/erfaring med å arrangere og holde kurs
 • Kjennskap til, og erfaring fra skole og barnehage som organisasjon
 • Ved tilsetting vektlegges den samlede kompetansesammensettingen hos Sandnes PPT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsferdigheter er et krav. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse 
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Interesse for innovasjon og nyskaping
 • Strukturert, endringsvillig, fleksibel og evne til å takle stort arbeidspress
 • God evne til egenledelse og til å gjøre prioriteringer
 • Interesse for utviklingsarbeid i team og på tvers av fagfelt
 • Ha god systemforståelse og kompetanse i arbeid med livslang læring, individuelt tilrettelagt opplæring og spesialpedagogisk hjelp/undervisning
 • Fleksibilitet og evne til selvstendighet
 • Løsningsorientert og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby et godt faglig, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver tett på barn og unge
 • Gode utviklingsmuligheter i et solid tverrfaglig team
 • Flexitidsordning
 • HjemJobbHjem
 • Gode pensjonsvilkår og lønn etter avtale
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5655422
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune