• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7502, STJØRDAL
  STJØRDAL
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557550
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du vår nye Operasjonsoffiser (NK) i sambandsavdeling Trøndelag?

Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i utlandet. CIS-bataljon Sør har ansvar for Cyberforsvarets kommunikasjonsinfrastruktur sør for fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland.

Sambandsavdeling Trøndelag har ansvarsområdet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Avdelingen er lokalisert på Værnes Garnison og Ørland Flystasjon. Avdelingen har også ansvaret for sambandslokasjoner rundt om i ansvarsområdet, både i og utenfor allfarvei. Noe reisevirksomhet må derfor påberegnes i tjenesten.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Cyberforsvarets CIS-regiment, CIS-bataljon Sør er det nå en ledig fast stilling som operasjonsoffiser/nestkommanderende ved sambandsavdeling Trøndelag med tjenestested Værnes utenfor Trondheim.

Har du grunnleggende offisersutdanning og ønsker deg tilbake til Forsvaret kan du være den vi er på jakt etter. Stillingen har gradsnivå fenrik - kaptein (OF1-OF2).

Kvalifikasjoner:

 • Militært utdanningsnivå offiser, grunnleggende offisersutdanning
 • Fagtjeneste samband TJERF (tjenesteerfaring)
 • Operativ tjeneste TJERF (tjenesteerfaring)
 • Stabstjeneste erfaring
 • Førerkort klasse B
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig/Cosmic Top Secret
 • Bestå kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tiltredelse
 • Bestått medisinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Bestått fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet

  Du kan lese mer om fysiske tester på forsvaret.no
  Søkere vurderes opp i mot relevant arbeidserfaring og utdanning innen stillingens arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med relevant teknisk utdanning fra Forsvaret eller tilsvarende sivil høyskoleutdanning
 • Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Personlige egenskaper:

 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har helhetsforståelse

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Spennede og varierte arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Mulighet for trening i arbeidstiden
Gode pensjons- og velferdsordninger
Det kan søkers om pendlerrettigheter og pendlerbolig

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som fenrik - kaptein (OF 1-2). Ltr 62-70 for tiden kr 604 900 - 692 400 pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. *Merk at det for særskilt kvalifisert personell vil kunne vurdere høyere lønnsplassering.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2024 med mulighet for tidligere tiltredelse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting behandles i Forsvarssjefens tilsettingsråd i uke 15.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad (OF1 (Fenrik)-OF2 (Kaptein)). Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7502, STJØRDAL
  STJØRDAL
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557550
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret