Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Er du vår nye nattevakt på Solborg bofellesskap? 

Har du lyst å jobbe som nattevakt i et nystartet bofellesskap? 

Vi har nå en ledig fast nattevaktstilling på 66%. Stillingen er ledig fra 01.01.2024, men det er ønskelig med oppstart tidligere for å sikre en god opplæring.  

Solborg bofellesskap åpnet i mars 2022, og består av 11 leiligheter, samt felles oppholdsrom og personalbase. Bofellesskapet er det første i Stavanger hvor beboerne eier leilighetene sine selv. Beboerne er i aldersgruppen 28- 31 år, og lever et aktivt og sosialt liv. 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

Søkere må kunne identifisere seg med virksomhetens visjon og mål, være aktive og ha beboeres livskvalitet i fokus. 
Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig. 

Søkere kan bli vurdert og kontaktet fortløpende. 

Kvalifikasjoner:

  Autorisasjon som helsefagarbeider 
  Pleiemedarbeidere må ha erfaring fra beboergruppen for å bli vurdert. 
  Du er trygg og voksen, og har erfaring fra arbeid i bofellesskap for utviklingshemmede. Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig på norsk for å kunne imøtekomme beboernes behov.  

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2.
  Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
  Det er ønskelig med erfaring fra dokumentasjon i cosdoc, MAP og PAS.
  Kjennskap eller erfaring med bruk av tegn til tale.
  Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker. Du må også ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team. Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi skaper en trivelig arbeidsplass hvor vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt, og det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
Du viser respekt og omsorg, og er åpen og vennlig overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  Du er også opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer. 

Personlige egenskaper og egnethet er avgjørende.

Vi tilbyr:

Engasjerte, motiverte og erfarne kollegaer i et godt og trygt arbeidsmiljø

Ansvar, involvering og delaktighet  

God opplæring og oppfølging; bl.a fadderordning, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler med leder 

Fag- og kompetanseutvikling, herunder kurs i og MAP, PAS, kap. 9, dokumentasjon m.fl.  
Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.

Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitetsmøter, nattevaktmøter og fagdager. 

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem  


LØNN:

Pleiemedarbeider stillingskode 658300: Årslønn 351200 - 457700 kr etter ansiennitet
Helsefagarbeider stillingskode 707600: Årslønn 415300 - 487300 kr etter ansiennitet