Ledig stilling

Bærum kommune

Er du vår nye miljølærer?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe på en skole der din gjerning hver dag vil gjøre en forskjell, og hvor jobben din er 100% meningsfull? Søk da vel!

Emma Hjorth skole er en spennende 1.-7. klasse skole med fokus på læring og utvikling. Vi ønsker å være i front på å utvikle den enkelte elevs muligheter. God vurderingskompetanse og tett oppfølging av den enkelte elev er viktige elementer i dette arbeidet.

Det er ca. 300 elever på skolen og ca. 40 lærere og assistenter. Våre elever kommer fra hele verden, noe som gjør at inkludering og mangfold preger skolekulturen. Vi er langt fremme i bruk av digitale ressurser, og alle elever og lærere bruker nettbrett i læringsarbeidet. Det er et godt voksenmiljø på skolen, og vi møtes gjerne utenfor arbeidstid. Vi har hatt flere Erasmus+ prosjekter de siste årene, og vi oppmuntrer lærere som ønsker det til å ha studenter i praksis.

Skolen trenger lærere med god kompetanse i alle grunnleggende ferdigheter. Vi vektlegger god klasseledelse og et trygt og godt læringsmiljø gjennom gode relasjonelle ferdigheter hos alle ansatte.

Emma Hjorth skole ligger vest i Bærum, i kort avstand fra Sandvika. Det går buss fra Sandvika til Emma Hjorth hvert 10. minutt i rushtiden. Dette skoleåret vil vi være i erstatningslokaler i Brynsveien 88a, da skolen skal rehabiliteres og bygges ut til en moderne 3-parallell skole. Erstatningslokalene ligger i gangavstand til Gjettum stasjon.

Vil du vite mer om Emma Hjorth skole klikk her

Trives du med spennende faglige utfordringer?
Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer?
Er du en god medarbeider og rollemodell?
Da vil vi oppfordre deg til å søke på Emma Hjorth skole.

Vi har ledig stilling som miljølærer. Stilingen er knyttet til alle trinn, så det er viktig at du som søker ønsker å jobbe som lærer på alle trinn i barneskolen. Derfor ønsker vi søkere til stillingen som har utdanningen sin innenfor GLU 1-7, førskolelærer med GLSM 1+2 , allmennlærerutdanningen og har erfaring fra barneskolen.  Miljølærerstillingen kan være opptil 100%, eventuelt kombineres med undervisning avhengig av din kompetanse, erfaring og skolens behov.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Som miljølærer

 • er du en aktiv og synlig aktør knyttet til det psykososiale miljøet
 • er du proaktiv i arbeidet med å systematisere planverktøy og praksis for sosial og emosjonell læring
 • samarbeider du med skolens ledelse i det forebyggende arbeidet ved skolen
 • planlegger du undervisning knyttet til sosial kompetanse og prososial adferd
 • veileder du ansatte, elever og foreldre i arbeidet med §9a i Opplæringsloven
 • har du enkeltsamtaler og gruppesamtaler med elever
 • sitter du i skolens ressursteam
 • samarbeider du med andre faginstanser

Som lærer/ pedagog

 • sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • planlegger og leder du elevenes læring
 • analyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjon
 • bidrar du til et godt samarbeid med foreldre
 • deltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolen
 • samarbeider du med andre faginstanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen, fortrinnsvis GLU 1-7, førskolelærer med GLSM 1 og 2 eller allmennlærerutdanning
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • har et grunnleggende positivt elevsyn
 • motiveres av det viktige læreroppdraget
 • er villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • er god på å bygge relasjoner
 • er god til å kommunisere
 • er lærevillig
 • er en lagspiller

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Kompetanseutviklingsstipend

Annet

 • Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse