• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  30.08.2021
 • Sted:
  RENA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RENA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3987106
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du vår nye militære avdelingslege på Rena?

Forsvaret

Som avdelingslege hos oss vil du bidra ved den militær-medisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, i tillegg ved seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Rena ligger i Åmot kommune i Innlandet. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen og har store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Rena med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett. Det er togforbindelse til Rena og nærmeste flyplass er Oslo lufthavn Gardermoen, ca 130 km fra leiren.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede den militær medisinske virksomheten ved avdelingen. Ivareta forebyggende og helsefremmende virksomhet i Rena leir, herunder ansvar for smittevern
 • Utføre administrative oppgaver som medisinskfaglige rådgiver for sjef og befal i avdelingen
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Være medisinsk ansvarlig ved avdelingen
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • Undervise og veilede i helsefaglige emner
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utøve medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning(GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søker som ikke har GBU eller vernepliktig befalskurs (VA kurs), kan søke under forutsetning om villighet til å gjennomføre slikt kurs ved første anledning.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B-1skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområder)
 • Gjennomføre og bestå fysisk test til karakter 4 i utholdenhet og styrke
 • Link til test krav: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Vitnemål/ attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tillagt vekt 
 • Den som tilsettes må være villig til etterutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det

Vitnemål og attester må scannes i Webcruiter

Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års erfaring som militærlege 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Gode lederegenskaper 
 • Evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr:

 • Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke, og kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver  og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen er tillagt grad major/orlogskaptein kode 1520 og lønnes som major etter statens lønnsregulativ i ltr 66, pt. kr 604 700,- brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  30.08.2021
 • Sted:
  RENA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RENA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3987106
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret