• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3887911
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune

Byplansjef 

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stilling som byplansjef:  Byplanavdelingen er en av tre avdelinger innenfor virksomheten Samfunn, Plan og bygg som ligger i tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Vi er et tverrfaglig fagmiljø med 24 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Hos oss jobber by- og arealplanleggere, arkitekter, transportplanleggere, ingeniører, naturvitere, samfunnsvitere og jurister. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og planleggingsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon, samt øvrig areal- og transportplanlegging i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Byplansjefen leder avdelingen som utarbeider og behandler detaljplaner, områdeplaner og kommunedelplaner. Ansvaret omfatter også rådgivning og deltakelse i kommunale og regionale planprosjekter. Videre omfatter stillingen nært samarbeid med andre avdelinger i kommunen. Byplansjefen har også ansvar for å fremstille saker til politisk behandling og ivareta kontakten med politiske organ

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere utdannelse på master-nivå med fagretning som er relevant for stillingen.
 • Lang og relevant praksis kan erstatte kravet om formalkompetanse
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Erfaring

 • Du har relevant ledererfaring fra offentlig forvaltning eller privat næringsliv
 • Det er ønskelig at du har erfaring med byutvikling
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra et eller helst flere av fagområdene samfunnsplanlegging, kommunalt planarbeid, eiendom og kommunal infrastruktur, samt myndighetsutøvelse innenfor plan- og bygningsloven
 • Du har erfaring som leder fra kunnskapsorganisasjon
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i en administrativ organisasjon som rapporterer til et eller flere folkevalgte organ
 • Du har erfaring med utarbeidelse av saksdokumenter, inkludert politiske saker

Personlige egenskaper:

Vår strategi for ledelse og medarbeiderskap krever at du er en modig, romslig og sunn leder:  

 • Du er en modig leder som stimulerer til nyskaping: Du er nytenkende og fremoverlent, prioriterer og beslutter, gir og tar tilbakemeldinger, og stiller krav og utfordrer.
 • Du er en romslig leder som legger til rette for mangfold: Du er åpen i din tilnærming til andre, er interessert og engasjert, gir ansvar, tillit og handlingsrom, og ser den enkelte, lytter og involverer.
 • Du utøver sunn ledelse og jobber for bærekraftig utvikling: Du viser retning og setter mål, kommuniserer tydelig, er trygg og forutsigbar, og fremmer samhandling og bygger lag.     

I tillegg ønsker vi for deg som leder i Byutvikling og teknisk at: 

 • Du har en sterk kundeorientering
 • Du brenner for byutvikling
 • Det evner i din tilnærming til oppgaver å sammenholde og avveie tekniske, juridiske, økonomiske, estetiske, samfunnsmessige og sosiale hensyn 
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du leverer til avtalt tid, budsjett og kvalitet
 • Du er nytenkende, med evne til å lede utvikling av eget område og se muligheter på tvers av fagområder 
 • Du er analytisk og strukturert i din tilnærming
 • Du er en overbevisende og god formidler, både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr:

 • En spennende og faglig utfordrende jobb
 • Faglig utvikling gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere
 • Nye, flotte lokaler i nytt rådhus
 
 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  SANDNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  SANDNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3887911
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune