• Bedrift
  Vågan Kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  SVOLVÆR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SVOLVÆR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954131
 • Se her for andre jobber fra Vågan Kommune

Er du vår nye koordinator for grønne innkjøp?

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofotrådet er et politisk regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan og har sammen med Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS etablert programmet «Lofoten De Grønne øyene 2030» med støtte fra KLIMASATS/Miljødirektoratet. For mer info se: www.degronneoyene.no

Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser er ett av seks prioriterte satsningsområder for å oppnå et grønt skifte i Lofoten. Grønne offentlige anskaffelser er avgjørende for at offentlig sektor skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og er sentralt for å løse viktige utfordringer knyttet til klima og miljø. Offentlige anskaffelser er også et viktig virkemiddel både for å sikre at offentlige midler brukes riktig, og for å bidra til innovasjon og effektivisering i norsk næringsliv, slik at det kan bli mer omstillings- og konkurransedyktig. Det er et behov for kompetansebygging internt og eksternt for gjennomføring og implementering.

Lofotrådet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser og etablering av en 100 % regional koordinatorstilling med en varighet på 2 år. Stillingen legges til Vågan kommune.

Kommunene i Lofoten ønsker med sin innkjøpsmakt å bidra til å skape et marked for klimavennlige produkter og tjenester, og derigjennom akselerere det grønne skiftet. Prosjektet er tenkt å omfatte konkrete offentlige anskaffelser innenfor bredden av kommunenes virksomheter. Eksempelvis bygg og infrastruktur, utstyr, avfallshåndtering, kjøretøy og anleggsmaskiner, anskaffelse av tjenester, samt bygge‐ og anleggsplass. Som del av prosjektet skal det ansettes en regional koordinator for grønne offentlige anskaffelser i en 2‐årig prosjektstilling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinator skal lede prosessen med å etablere en felles strategi for grønne innkjøp for de seks Lofotkommunene og være prosessdriver og fagressurs opp mot beslutningstakere (politisk og administrativt) i kommunene.
 • Koordinator skal i samarbeid med kommunens representant gjennomføre dialogkonferanser mellom kommunene og næringslivet, der kartlegging knyttes til konkrete offentlige innkjøp.
 • Koordinator for grønne anskaffelser skal samarbeide med innkjøpsansvarlig/ prosjektleder for de konkrete anskaffelser i den enkelte kommune i anskaffelsesprosessen.
 • Koordinator skal bidra til utvikling av metode og/eller verktøy for klimamåling av offentlige innkjøp.
 • Koordinator skal bidra til kompetansebygging i kommunene og næringslivet gjennom dialog og opplæring, og utarbeide en veileder for klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen.
 • Målet er at klima og miljøkrav implementeres og institusjonaliseres i alle offentlige
  anskaffelser for de 6 lofotkommunene etter prosjektperiodens slutt.
 • Føre prosjektregnskap og rapportere til miljødirektoratet.

Kvalifikasjoner:

 • Krav til relevant utdannelse på bachelornivå, men mastergrad er ønskelig
 • Grønn og innovativ anskaffelsespraksis
 • Kunnskap om miljøkrav i offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra arbeid med prosedyreverk og forbedring av arbeidsprosesser vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsorientert – med evne til å arbeide målrettet både selvstendig og i team
 • Du er analytisk, systematisk, initiativrik og har høy gjennomføringsevne
 • Du har høy faglig og personlig integritet
 • Du kommuniserer på en klar, presis og profesjonell måte, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en spennende stilling i Lofoten der du får være med på å bygge verdens reneste øysamfunn. Du vil få muligheten til å være med og utvikle rutiner som ivaretar klima- og miljøkrav og kriterier i offentlige anskaffelser og gjennom det bidra til fremtidens løsninger innenfor et viktig og spennende fagfelt.

Vågan kommune har vedtatt klimaregnskap og budsjett for 2021, som første kommune i Lofotregionen. Samtlige kommuner i Lofotregionen skal ha klimabudsjett og –regnskap på plass fra og med 2022. Dette vil være et viktig verktøy i arbeidet med klimakrav i offentlige anskaffelser gjennom prosjektperioden. Arbeidet vil knyttes opp til konkrete offentlige anskaffelser og innkjøp i Lofotens 6 kommuner. 

 • En spennende stilling i Lofoten der du får være med på å bygge verdens reneste øysamfunn.
 • Muligheten til å jobbe og bo i vakre Lofoten
 • Du vil få muligheten til å være med og utvikle rutiner som ivaretar klima- og miljøkrav og kriterier i offentlige anskaffelser og gjennom det bidra til fremtidens løsninger innenfor et viktig og spennende fagfelt.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Stillingskode: 2-årig prosjektstilling.
 • Arbeidssted: Svolvær
 • Noe reisevirksomhet i regionen må påregnes.
 
 • Bedrift
  Vågan Kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  SVOLVÆR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SVOLVÆR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3954131
 • Se her for andre jobber fra Vågan Kommune