• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  31.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4669973
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Er du vår nye kommunalsjef for Hjemmebaserte tjenester?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune gjennomfører organisasjonsutviklingsprosjektet «Vårt felles lederskap». Vi er i ferd med å etablere et nytt topplederteam og nye ansvarsområder på kommunalsjefnivå. Til nytt område Aldring og mestring søker vi nå en kommunalsjef for Hjemmebaserte tjenester. 

Som kommunalsjef skal du legge til rette for fremtidige kvalitativt gode og bærekraftige tjenester. Du skal bidra til et godt forhold mellom politikk og administrasjon, samt sikre samhandling på tvers av kommunens tjenester og med eksterne samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til direktør for Aldring og mestring og inngår i ledergruppen. 

Den nye organisasjonen vil tre i kraft høsten 2022. 

Arbeidsoppgaver:

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for våre hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger. Dette omfatter en rekke tjenester som gis til en aldrende befolkning som; hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hukommelsesteam, hverdagsrehabiliteringsteam, kreftsykepleie, dagaktivitetssentre, omsorgsboliger og brukermedvirkning på systemnivå. Det er sju tjenesteledere som inngår i kommunalsjefens ledergruppe.

Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar for eget område. Som kommunalsjef skal du støtte tjenestelederne, sikre lederkompetanse og lederutvikling.
Videre skal du sikre god kvalitet og virksomhetsstyring i tjenestene.

Kommunalsjefen har ansvaret for å utarbeide gode saksfremlegg for politisk behandling.

Kvalifikasjoner:

Du har god strategisk kompetanse og forstår både driverne for eget område og de strategiske føringene fra nivået over.
Du har endringskompetanse og evner å skape effektive prosesser som involverer organisasjonen og skaper kultur for endring og gjennomføring.

Du har sterk relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.

Resultater fra arbeid med kvalitetsutvikling vil være en styrke i stillingen. Samfunnsoppdraget engasjerer deg, og du har god rolleforståelse som leder i en politisk styrt organisasjon.

Vi forutsetter at du har relevant ledererfaring fra kompleks organisasjon og høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå.

Personlige egenskaper:

Du er en trygg og klok leder som også kan være nytenkende, uredd og tør å utfordre. 
Du kommuniserer godt, bygger velfungerende team og bidrar til trygg og god lederkultur.
Du er en inspirerende og utviklingsorientert leder som engasjerer og oppmuntrer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med konsulent Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 eller partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.     

Vi tilbyr:

Utfordrende lederstilling i en av landets mest attraktive kommuner
Lønn etter avtale
Offentlig tjenestepensjonsordning
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  31.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4669973
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune