Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Er du vår nye helgevakt?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Eikebergveien bofellesskap ligger på Mariero og er et trivelig bofellesskap for 4 voksne personer med psykisk utviklingshemming. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag, og bistå dem i praktiske og sosiale gjøremål.

Vi har nå en ledig helgestilling med arbeid dag og aften annenhver helg, samt en ledig stilling som ringevikar. 

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende.

Kvalifikasjoner:

Studenter innen helse eller sosialfag

Helsefagarbeider 

Pleiemedarbeider

Du må ha et ønske og interesse for å jobbe med brukergruppen.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Fremlegges ikke dette i søknaden vil den heller ikke bli vurdert. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er fleksibel og løsningsorientert.
Du tar initiativ og ser hva som må gjøres.
Du tar ansvar og samarbeider godt.
Du har evnen til å planlegge og organisere din egen tid.
Yter det lille ekstra for å skape trivsel og glede.

Vi tilbyr:

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor personal og beboere trives sammen 
Du vil ha en variert arbeidsdag med fokus på brukermedvirkning, etikk og fag 
Du vil sammen med beboerne få delta på ulike fritidstilbud og være mye ute på turer i regionen 
Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll og veiledning etter individuelle behov 
Mulighet for faglig og personlig utvikling 
Gode pensjons- og forsikringsgordinger 
Ansatte i Stavanger kommune har tilgang til en rekke velferdsordninger 
Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) 
Hjem-jobb-hjem avtale 
Lønn etter gjeldende tariffer