Ledig stilling

Forsvaret

Er du vår nye Front end utvikler?

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet- det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling (CDA) ble opprettet 1.januar 2022 for å fremme bruk av smidig arbeidsmetodikk innen programvareutvikling i forsvarsektoren. Avdelingen skal sikre at Cyberforsvaret tar en aktiv rolle som pådriver og tilrettelegger for digital utvikling og innovasjon. CDA skal støtte Forsvarets avdelinger i å identifisere, utvikle og realisere digitaliseringstiltak gjennom nye prosjekter, eller ved videreutvikling av den eksisterende tjenesteporteføljen med bruk av smidig utviklingsmetodikk.

I vårt Front end team vil du primært jobbe med SAP Front end teknologier samt etter smidig arbeidsmetodikk i kryssfunksjonelle produktteam. Du vil jobbe tett sammen med brukersiden, og utvikle forståelse for Forsvarets virksomhetsprosesser. På laget vårt søker vi deg som har gode samarbeidsevner, er teknisk interessert og som ønsker å jobbe i et tett fagmiljø i kontinuerlig vekst og utvikling. Arbeidssted er Oslo.

Du ønsker å utvikle deg selv og være med å løfte Forsvarets IKT-løsninger inn i fremtiden. Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og vårt daglige virke er viktigere enn noen gang. Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering med betydelig investeringsvirksomhet innen IKT.

For ytterlige informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Arbeidsoppgaver:

 • Front end programmering 
 • Utøve rollen som utvikler i produkt-team innen relevante teknologier
 • Rollen er ansvarlig for Front end utviklingen i produkt-teamet
 • Bistå løsningsarkitekter, løsningseksperter og utviklere
 • Pådriver for faglig rådgivning innen eget systemområde

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant teknisk fagområde
 • Kjennskap til bruken av smidig arbeidsmetodikk
 • God kjennskap til utviklingsverktøy som Visual Studio Code
 • Lang relevant erfaring kan, etter vurdering, kompensere for manglende formell utdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse

Det er ønskelig med erfaring med bruk av JavaScript

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Du er en god relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner
 • Du har erfaring fra tverrfaglig team
 • Du er nysgjerrig og har en indre driv for faget
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring i et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med muligheter for trening i arbeidstiden
 • Attraktive lokaler med sentral beliggenhet

Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 ltr 70-80, kr 661 400 - 839 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner og forbehold om godkjenning. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.