Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er DU vår nye fagutviklingssykepleier?

Offentlig forvaltning

Har du lengre fartstid innenfor nyfødtfaget og ønsker å jobbe med kompetanseheving og pasientsikkerhet, les videre...

Stillingen som fagutviklingssykepleier med ansvar for kompetanseutvikling på nyfødt intensiv, Akershus Universitetssykehus, er en nøkkelstilling i vår avdeling.  Avdelingens fagutviklingsteam består av 3 stillinger med ulike ansvarsområder. Du kan være med på å påvirke hvordan vi skal jobbe videre med faget, for å bli best på kompetanseutvikling. Har du tanker på hvordan du kan bidra inn i fagteamet vårt,  ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Våre fagsykepleiere deltar på kurs og konferanser både nasjonalt og internasjonalt. 

Det er en 100 % stilling, hvor 80 % som fagutviklingssykepleier med dagvakter på ukedag, og 20 % er klinisk sykepleier (4. hver helg D/A). 100% klinisk drift i ferier/høytider. 

Avdelingen har 23 sengeplasser, intensivsenger, intermediærsenger og egne rom som er spesielt egnet for foreldrebasert omsorg hele døgnet. 
Vi behandler premature barn fra GA 26 og syke nyfødte opp til 3 mnd.
Vi tilbyr høyintensivbehandling med respiratorbehandling, Occilering og No-behandling til de barna som trenger det og fokus på foreldrebasert omsorg til alle barn. Vi er en avdeling med fokus på godt arbeidsmiljø og læring av positive handlinger gjennom #Råbra

 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier. Videreutdanning i nyfødtsykepleie, pediatri eller intensiv kan gi fortrinn
 • Klinisk erfaring med premature og kritisk syke nyfødte
 • Ønskelig, men ikke avgjørende med relevant mastergrad
 • Respiratorkompetanse
 • Gode dataferdigheter er en fordel
 • God formidlingsevne
 • Evne til å jobbe strukturert og høy grad av selvstendighet
 • Evne til å arbeide i tverrfaglig team
 • Motivert for å tilegne deg SIM-kompetanse
 • Må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

  Du er engasjert og evner å motivere og involvere medarbeidere
  Du har et sterkt ønske til å bidra i at avdelingen og organisasjonen når sine mål
  Du sprer positive holdninger og har godt humør
  Du evner å være fleksibel
  Du har evnen til å holde hodet kaldt og stå i utfordrende situasjoner
  Du tar ansvar og initiativ
  Du liker utfordring
  Du er opptatt av pasientsikkerhet, brukermedvirkning og at nyfødt intensiv skal være et godt sted for de syke nyfødte og foreldrene
  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør
  Tilpasset opplæring i oppgaver som tilhører stillingen
  Opplæring og kurs i relevante datasystemer
  Muligheten til å delta på relevante interne og eksterne kurs
  Utfordrende arbeidsoppgaver, ingen dag er lik
  Et spennende fagmiljø i stadig utvikling
  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet                                                                                                                                                                  Dagstilling med 4. hver helg