Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Er du vår nye fagleder?

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en betydningsfull og spennende arbeidshverdag? I tråd med utvikling av tjenestene, søker vi nå etter faglederen som kan utvikle og drive faget i tråd med CRPD, Nasjonal veileder: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming" og kommunens mål og verdier. Du må se muligheter fremfor begrensninger og ha tro på at alt er mulig!

Korshagen boliger ligger sentralt like ved Skedsmo senter, og er et bofellesskap hvor det gis heldøgns tjenester til totalt 9 voksne mennesker. Det er et stort spenn i alder og hjelpebehovet til tjenestemottakerne. Utviklingshemming, varierte diagnoser og nedsatt funksjonsevne er stikkord for målgruppen. Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse settes høyt.


Som fagleder ved Korshagen boliger vil du ha hovedansvar for faglig utvikling ved boligen. Du vil jobbe tett med primærkontakter og øvrig personalgruppe for å sørge for at vi gir faglige forsvarlige tjenester. Veiledning, tiltaksarbeid og evalueringer skal være en naturlig del av arbeidshverdagen.
Avdelingen for bemannede boliger er en av kommunens største avdelinger, med totalt 15 seksjoner. Her gis det tjenester til 150 av kommunens innbyggere over 18år.
Vi er en nytenkende avdeling, noe du kan lese om her:
https://stiftelsensor.no/nyheter/item/lillestrom-vil-bli-best


Som fagleder i Lillestrøm kommune, bemannede boliger, vil du være en del av et større nettverk med fagledere fra flere av de andre boligene/seksjonene. Det forventes at faglederne sammen ser på felles mål og utfordringer, og at man også bistår ut med faglig veiledning til andre seksjoner ved behov. Bemannede boliger har fokus på samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger i kommunen. Vi ønsker et vidt spekter av kompetanse i avdelingen, så faglederne må være tydelig på hva de selv er gode på.
Om du er faglig engasjert og synes dette høres ut som en spennende jobb, SØK!
Følg oss gjerne på instagram: https://www.instagram.com/unike_boliger/ 
Kjenner du til den nasjonale veilederen: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming"? Denne skal ligge til grunn for all jobb vi gjør! 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming 


Vi oppfordrer menn til å søke. 

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer 
 • Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk 
 • Systematisere og utvikle faglig arbeid ved boligen samt bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Oppfølging og veiledning av HOL. Kap. 9 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Tjenesteyter følger tjenestemottaker på tvers av alle arenaer 
 • Medisinansvar 
 • Opplæring- og veiledningsansvar for kollegaer, brukere, studenter og elever 
 • Samarbeid med primærkontakter om utarbeidelse, iverksetting og evaluering av mål og tiltak ved boligen
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon) 
 • Ivareta og gjennomføre delegerte oppgaver fra seksjonsleder
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø 
 • Delta på relevante kurs og møter 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Andre med bachelor innen helse og sosialfag med relevant erfaring kan vurderes
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Bred kunnskap om HOL kap 9
 • Kunnskap om andre relevante lovverk
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9  
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Bred erfaring fra arbeid med mennesker med ulike hjelpebehov og aktivisering
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd 
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode digitale kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Førerkort klasse B 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse  

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten 

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tydelig person 
 • Høy grad av faglig integritet og evne til etisk refleksjon
 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du er strukturert og evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er motivert til endringsarbeid
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Det kreves høy grad av fleksibilitet og vilje til å jobbe på tvers av tjenesten

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt på. 

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 
 • Turnus for stillingen innebærer ca. en kveld i uken og resterende dag, men fagleder må være fleksibel. 
 • Lønn etter avtale

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss.