Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du vår nye enhetsleder?

Offentlig forvaltning

Barneseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Seksjonen har fire enheter; Enhet A (døgn), Enhet B (dag), Enhet Front (hjemmesykehus) og Nevropsykiatrisk enhet (utredning). Seksjonen samarbeider med Nordre Aker skole avd. Nydalen, en behandlingstøttende sykehusskole. Seksjonen har i tillegg områdefunksjon for BUP Vest(Diakonhjemmet) og Nic Waals Institutt(Lovisenberg).

Enhet A har nå ledig stilling som enhetsleder.

Enheten tilbyr tverrfaglig behandling for barn i alderen 4-14 år og deres familier. Enheten er en 7 – døgns sengepost med 6 sengeplasser som gir et elektivt tilbud til barn med komplekse psykiske vansker med funksjonsfall på flere områder. Det jobbes etter en arenafleksibel modell med mulighet for sengeplass ved behov, der miljøterapeutiske intervensjoner vektlegges. Systemfokus og samarbeid med henvisende poliklinikk, bydel og skole er en viktig del av arbeidet og det settes sammen tverrfaglige team rundt hvert enkelt barn. Enhetsleder har ansvar for en tverrfaglig personalgruppe.

BUPA er en viktig samfunnsaktør som utvikler sine tjenester i tråd med behovet i befolkningen og helsemyndighetenes krav til spesialisthelsetjenesten. Som enhetsleder vil du være med å forme et fremtidig og moderne behandlingstilbud i tråd med disse føringene.
Det foregår i disse dager en organisasjonsendring i BUPA, der det planlegges for restrukturering inn i 2 nye seksjoner; en for dagbehandling og en for døgnbehandling. Begge seksjonene blir lokalisert på Sogn. Noen av gevinstene med samlokalisering på Sogn er bedre pasientflyt mellom enhetene og er et større faglig felleskap der kompetanse kan deles og bygges. Enhet A blir organisert under Seksjon Døgn. 

På Enhet A vil du få en morsom, krevende, variert og spennende jobb. Vi søker deg som er motivert for å lede en enhet i utvikling,  er faglig oppdatert og som brenner for å gi det beste behandlingstilbudet til de mest sårbare barna og deres pårørende.  

Jf.Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn fra høyskole eller universitet
 • Ledererfaring / lederutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra miljøterapeutiske institusjoner og psykisk helsevern er ønskelig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er selvstendig og trygg i jobbutførelse
 • Er fleksibel med evne til problemløsning
 • Er ydmyk og respektfull i møte med pasienter og pårørende
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å bevare roen i en hektisk arbeidshverdag
 • Evne til å prioritere og tenke langsiktig strategisk 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt leder i OUS vil du få lederopplæring
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et fagmiljø med mange dyktige og engasjerte kolleger både i enheten og i seksjonen
 • Utfordrende, men spennende pasientsaker
 • Mye humor